Werk en inkomen Woninginrichting

Het kan zijn dat u een woning moet inrichten en door bijzondere omstandigheden geen inboedel hebt. Bijvoorbeeld omdat u dakloos was, in een vrouwenopvanghuis verbleef, een verblijfstatus hebt gekregen, of langdurig in de gevangenis hebt gezeten. Dan kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen.

Aanvragen bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand voor woninginrichting vraagt u samen met uw hulpverlener of begeleider aan. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten mee te betalen. U kunt bijzondere bijstand krijgen als u een laag inkomen hebt. U hebt bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. En u hebt weinig of geen eigen vermogen.

Bij uw aanvraag levert u kopieën in van:

  • de sociale rapportage van de hulpverlener of een detentiebewijs
  • het huurcontract
  • in het aanvraagformulier staat wat u nog meer moet inleveren bij een aanvraag bijzondere bijstand

Ga voor meer informatie en het aanvragen naar Bijzondere bijstand.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie