Werk en inkomen Bijzondere bijstand voor zorgkosten

Zorgkosten worden vergoed uit uw zorgverzekering. Soms zijn zorgkosten hoger dan u vergoed krijgt. Kunt u deze kosten door een bijzondere situatie niet betalen? En is de behandeling noodzakelijk? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Voor het eigen risico kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand voor zorgkosten aan

Stuur met uw aanvraag onder andere kopieën mee van:

  • de polis en het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekering
  • de proforma nota van de zorgkosten (dit is een voorlopige rekening van de te verwachten kosten)
  • een verklaring van de arts waaruit blijkt dat de behandeling noodzakelijk is. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan zelf een medisch advies vragen.

In het aanvraagformulier bijzondere bijstand staat wat u nog meer moet meesturen.

Aftrek zorgkosten

Hebt u veel zorgkosten door ziekte of invaliditeit? Dan kunt u misschien een deel aftrekken bij uw aangifte bij de Belastingdienst. Vraagt u bijzondere bijstand aan voor zorgkosten? Dan mag u deze kosten niet meer aftrekken. Meer hierover leest u op www.belastingdienst.nl/zorgkosten.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
8.30 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie