Werk en inkomen Kosten bewindvoering, curatele en mentorschap

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u namens uw klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten. U hebt daarvoor een uitspraak van de rechter nodig.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand voor uw klant zo snel mogelijk aan. Doe dit ten minste binnen 3 maanden. Vraagt u bijzondere bijstand aan na 3 maanden? Dan is de ingangsdatum waarop u bijzondere bijstand kunt krijgen voor uw klant, de datum van de aanvraag. 

Stuur een e-mail naar financieleregelingen@utrecht.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier bijzondere bijstand en een wijzigingsformulier.

Wijzigt de situatie van uw klant?

Geef dit dan direct aan ons door met het wijzigingsformulier.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • inkomen of vermogen van uw klant en eventuele partner (alimentatie is ook inkomen)
  • het adres, woon- en leefsituatie
  • grondslag voor het bewind/de fase waarin het traject zich bevindt

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening