Werk en inkomen Kosten bewindvoering, curatele en mentorschap

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u namens uw klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten. U hebt daarvoor een uitspraak van de rechter nodig.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering zo snel mogelijk aan. Doe dit binnen 3 maanden na de datum waarop de rechter uitspraak heeft gedaan. Vraagt u bijzondere bijstand aan na 3 maanden? Dan wordt de bijstand verstrekt vanaf de dag van de aanvraag. Voor de eerste maand betekent dit dat de kosten naar rato worden vergoed.

Stuur een e-mail naar financieleregelingen@utrecht.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier bijzondere bijstand en een wijzigingsformulier.

Wijzigt de situatie van uw klant?

Geef dit dan direct aan ons door met het wijzigingsformulier.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • inkomen of vermogen van uw klant en eventuele partner (alimentatie is ook inkomen)
  • het adres, woon- en leefsituatie
  • grondslag voor het bewind/de fase waarin het traject zich bevindt
  • einde bewindvoering, curatele of mentorschap

Bewindvoerderskosten eindafrekening

Voert u niet langer het bewind over een inwoner en heeft deze inwoner een nieuwe bewindvoerder?
Dan bent u niet meer bevoegd om een aanvraag bijzondere bijstand te doen voor de kosten van de eindafrekening. U kunt de inwoner vragen om de kosten van de eindafrekening te betalen. De nieuwe bewindvoerder kan dan bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

Bent u de nieuwe bewindvoerder van een inwoner?
Vraag dan binnen 3 maanden bijzondere bijstand aan voor de kosten van de eindafrekening.

 

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie