Werk en inkomen Vergoeding kinderopvang met sociaal-medische indicatie

Hebt u om sociaal-medische redenen kinderopvang nodig? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u misschien een vergoeding van de gemeente krijgen voor (een deel van) de kosten van kinderopvang.

Voorbeeld: U werkt niet en u volgt ook geen traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus. Dan hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag. Door ziekte of een handicap bent u tijdelijk niet in staat om volledig voor uw kinderen te zorgen. U wordt ontlast als uw kind enkele dagen per week naar de kinderopvang gaat. Uw kind krijgt de kans om zich goed te ontwikkelen.

Voorwaarden

  • U woont met uw gezin in Utrecht op hetzelfde adres.
  • U en/of uw eventuele partner bent/zijn niet in staat volledig voor uw kind(eren) te zorgen om sociaal-medische redenen.
  • U hebt geen recht op geld voor kinderopvang van de Belastingdienst of het UWV.
  • Kinderopvang is nodig voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind(eren).
  • U volgt een behandeling of krijgt begeleiding of u gaat dit doen.
  • De vergoeding is voor maximaal 2 dagen opvang. Als uit de sociaal-medische indicatie blijkt dat u meer kinderopvang nodig hebt, kan het aantal dagen hoger worden.

Aanvragen vergoeding sociaal-medische indicatie kinderopvang

U vraagt via het online formulier 'Stel een vraag' eerst een intakegesprek aan voor een vergoeding kinderopvang sociaal medische indicatie. Komt u hier niet uit? Dan kunt u ook bellen naar 030 – 286 52 11.

Als wij denken dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding, sturen wij u een aanvraagformulier per post. Vul dit in en stuur het naar ons op. U krijgt daarna een uitnodiging van een onafhankelijke arts voor een advies.

Besluit binnen 8 weken

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u een besluit over de vergoeding. Soms kan het langer duren als wij nog gegevens van u nodig hebben. Wij raden u aan om te wachten met het aanmelden van uw kind bij de kinderopvang totdat u ons besluit hebt ontvangen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie