Werk en inkomen Woonkosten tijdens opname in inrichting

flatgebouw

Wordt u tijdelijk opgenomen in een inrichting en daalt daardoor uw inkomen? Vraag dan bijzondere bijstand aan voor uw huur- of hypotheekkosten. U krijgt een geldbedrag om deze kosten mee te betalen.

Vraag bijzondere bijstand voor woonkosten tijdens opname aan.

Lever bij uw aanvraag kopieën in van:

  • Bewijs van opname in de instelling
  • Huurspecificatie
  • Toekenningsbrief van de Belastingdienst als u huurtoeslag ontvangt

In het aanvraagformulier staat welke stukken u nog meer moet inleveren bij het aanvragen van bijzondere bijstand.

Geen vergoeding energiegebruik

Wij vergoeden uw woonkosten bij een maximale opnameperiode van 6 maanden. In deze periode hebt u geen energieverbruik. Voor deze kosten krijgt u daarom geen vergoeding. U ontvangt wel een vergoeding voor de vastrechtkosten. Dat zijn vaste kosten die u aan de energieleverancier betaalt.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie