Bijzondere bijstand voor medische kosten

Medische kosten worden vergoed uit uw zorgverzekering. Soms zijn de medische kosten hoger dan u vergoed krijgt. Kunt u deze kosten door een bijzondere situatie niet betalen? En is de behandeling noodzakelijk? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Voor het eigen risico kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand voor medische kosten aan

Stuur met uw aanvraag onder andere kopie├źn mee van:

  • de polis en het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekering
  • de proforma nota van de medische kosten (dit is een voorlopige rekening van de te verwachten kosten)
  • een verklaring van de arts waaruit blijkt dat de behandeling noodzakelijk is. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan zelf een medisch advies vragen.

In het aanvraagformulier bijzondere bijstand staat wat u nog meer moet meesturen.

Aftrek zorgkosten

Hebt u veel medische kosten door ziekte of invaliditeit? Dan kunt u misschien een deel aftrekken bij uw aangifte bij de Belastingdienst. Vraagt u bijzondere bijstand aan voor medische kosten? Dan mag u deze kosten niet meer aftrekken. Meer hierover leest u op www.belastingdienst.nl/zorgkosten.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie