Kosten bewindvoering, curatele en mentorschap

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u namens uw klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten. U hebt daarvoor een uitspraak van de rechter nodig.

Inkomen en vermogen

Bij de hoogte van bijzondere bijstand gaan wij uit van draagkracht. Hoe hoger het inkomen van uw klant, hoe lager de bijzondere bijstand. Wij kijken bij het aanvragen van bijzondere bijstand voor bewindvoering ook naar het vermogen. Vermogen hoger dan 2x de bijstandsnorm, tellen wij bij de draagkracht op. Vermogen is bijvoorbeeld geld op bank- en/of girorekeningen, spaargeld, cryptogeld, aandelen en obligaties, een auto, caravan, antiek of sieraden. De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van de leeftijd en de leefsituatie van uw klant.

Bijzondere bijstand voor extra bankkosten

U mag per persoon voor wie u bewind of curatele voert 1 keer per jaar € 10 in rekening brengen voor extra bankkosten. Dit is € 10 voor 1 persoon en € 20 voor gehuwden/samenwonenden. Het bedrag is dus niet per bankrekening. Het bedrag is een totaalbedrag. Bij de Belastingdienst kunt u navragen of u over deze bankkosten btw in rekening moet brengen en afdragen. Als dat zo is, dan mag u geen btw doorbelasten bovenop de € 10 of € 20.

U hoeft voor dit bedrag aan extra bankkosten nu nog geen aanvraag te doen. Wij kijken hoe we dit bedrag automatisch aan u uit kunnen betalen.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering zo snel mogelijk aan. Doe dit binnen 3 maanden na de datum waarop de rechter uitspraak heeft gedaan. Vraagt u bijzondere bijstand aan na 3 maanden? Dan wordt de bijstand verstrekt vanaf de dag van de aanvraag. Voor de eerste maand betekent dit dat de kosten naar rato worden vergoed.

Stuur een e-mail naar financieleregelingen@utrecht.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier bijzondere bijstand en een wijzigingsformulier.

Wijzigt de situatie van uw klant?

Geef dit dan direct aan ons door met het wijzigingsformulier.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • inkomen of vermogen van uw klant en eventuele partner (alimentatie is ook inkomen)
  • het adres, woon- en leefsituatie
  • grondslag voor het bewind/de fase waarin het traject zich bevindt
  • einde bewindvoering, curatele of mentorschap

Bewindvoerderskosten eindafrekening

Voert u niet langer het bewind over een inwoner en heeft deze inwoner een nieuwe bewindvoerder?
Dan bent u niet meer bevoegd om een aanvraag bijzondere bijstand te doen voor de kosten van de eindafrekening. U kunt de inwoner vragen om de kosten van de eindafrekening te betalen. De nieuwe bewindvoerder kan dan bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

Bent u de nieuwe bewindvoerder van een inwoner?
Vraag dan binnen 3 maanden bijzondere bijstand aan voor de kosten van de eindafrekening.

 

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie