Vergoeding voor bewindvoering, curatele of mentorschap

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u namens uw klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten. U hebt daarvoor een uitspraak van de rechter nodig.

Inkomen en waarde van bezit

Wij gaan uit van wat iemand zelf kan betalen. Hoe hoger het inkomen en de waarde van het bezit van uw klant, hoe lager de bijzondere bijstand. Is het inkomen van uw klant (en van de partner als uw klant die heeft) hoger dan het bedrag aan bijstand? Dan trekken wij het inkomen boven het bedrag aan bijstand af van de vergoeding. Alimentatie en uitkeringen van levensverzekeringen tellen wij mee. En ook de waarde van het bezit hoger dan 2x het bedrag aan bijstand tellen wij mee. Dit is bijvoorbeeld geld op bankrekening (IBAN), spaargeld, cryptogeld, aandelen en obligaties, een auto, caravan, antiek of sieraden, winst uit gokken.

Bijzondere bijstand voor extra bankkosten

U mag per persoon voor wie u bewind of curatele voert 1 keer per jaar € 10 in rekening brengen voor extra bankkosten. Dit is € 10 voor 1 persoon en € 20 voor gehuwden/samenwonenden. Het bedrag is dus niet per bankrekening. Het bedrag is een totaalbedrag. Bij de Belastingdienst kunt u navragen of u over deze bankkosten btw in rekening moet brengen en afdragen. Als dat zo is, dan mag u geen btw doorbelasten bovenop de € 10 of € 20.

U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. U ontvangt het bedrag voor extra bankkosten automatisch in december. 

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering zo snel mogelijk aan. Doe dit binnen 3 maanden na de datum waarop de rechter uitspraak heeft gedaan. Vraagt u bijzondere bijstand aan na 3 maanden? Dan wordt de bijstand verstrekt vanaf de dag van de aanvraag. Voor de eerste maand betekent dit dat de kosten naar rato worden vergoed.

Stuur een e-mail naar financieleregelingen@utrecht.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier bijzondere bijstand en een wijzigingsformulier.

Wijzigt de situatie van uw klant?

Geef dit dan direct aan ons door met het wijzigingsformulier.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • inkomen of vermogen van uw klant en eventuele partner (alimentatie is ook inkomen)
  • het adres, woon- en leefsituatie
  • grondslag voor het bewind/de fase waarin het traject zich bevindt
  • einde bewindvoering, curatele of mentorschap

De beloning voor curatoren, bewindvoerders en mentoren wordt vanaf 1 januari 2024 met 5,2855% verhoogd. Wij verhogen uw vergoeding dan ook automatisch. U hoeft dit niet als wijziging aan ons door te geven.

Bewindvoerderskosten eindafrekening

Voert u niet langer het bewind over een inwoner en heeft deze inwoner een nieuwe bewindvoerder?
Dan bent u niet meer bevoegd om een aanvraag bijzondere bijstand te doen voor de kosten van de eindafrekening. U kunt de inwoner vragen om de kosten van de eindafrekening te betalen. De nieuwe bewindvoerder kan dan bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

Bent u de nieuwe bewindvoerder van een inwoner?
Vraag dan binnen 3 maanden bijzondere bijstand aan voor de kosten van de eindafrekening.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie