Vergoeding voor rechtsbijstand of rechtbank

Hebt u een advocaat nodig en een laag inkomen? Als u de kosten niet kunt betalen, vraagt uw advocaat gesubsidieerde rechtsbijstand aan. Dat is een vergoeding voor die kosten. U betaalt zelf wel een eigen bijdrage. Misschien kunt u van ons een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage of voor griffierechten. Dat zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van een procedure.

U krijgt geen vergoeding voor een aanmaning.

Aanvragen

Voor deze vergoeding vraagt u bijzondere bijstand aan.

Vraag bijzondere bijstand aan voor kosten rechtsbijstand of griffierechten

De vergoeding voor de kosten van een advocaat heet een civiele toevoeging. Krijgt u een civiele toevoeging? Dan ontvangt u daarover een brief van de Raad voor Rechtsbijstand. Vraag binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de toevoeging bijzondere bijstand aan voor de eigen bijdrage. Vraag dit voor de griffierechten binnen 3 maanden aan nadat u de nota van de Rechtspraak hebt ontvangen.

Wat stuurt u mee:

 • de brief van de Raad voor Rechtsbijstand waarin staat dat u een civiele toevoeging krijgt
 • de nota (rekening) van de Rechtspraak
 • de rekening van uw advocaat voor uw eigen bijdrage
 • als u een bijstandsuitkering hebt:
  • laatste bankafschriften van alle rekeningen, waarop te zien is hoeveel geld op de rekeningen staat (saldo)
 • als u geen bijstandsuitkering hebt:
  • bankafschriften van alle rekeningen over de afgelopen 3 maanden, waarop te zien is hoeveel geld op de rekeningen staat (saldo)
  • documenten over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties (loonstroken).

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie