Vergoeding voor verhuiskosten

Moet u door een noodsituatie plotseling verhuizen maar hebt u geen geld voor de verhuizing? Misschien kunt u een vergoeding krijgen voor de verhuiskosten. Dit is in de vorm van bijzondere bijstand.

Aanvragen

U vraagt dit aan voordat u deze kosten maakt.

Vraag bijzondere bijstand aan

Wat stuurt u mee?

 • een urgentieverklaring (als u die niet hebt, een ander bewijs waarmee u aantoont dat uw verhuizing echt nodig is)
 • huurcontract
 • pro forma nota’s van verwachte kosten (dit zijn voorlopige rekeningen van verwachte kosten)
 • Als u een bijstandsuitkering hebt:
  • laatste bankafschriften van alle rekeningen, waarop te zien is hoeveel geld op de rekeningen staat (saldo)
 • Als u geen bijstandsuitkering hebt:
  • bankafschriften van alle rekeningen over de afgelopen 3 maanden, waarop te zien is hoeveel geld op de rekeningen staat (saldo)
  • documenten over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties (loonstroken).

 

Wij vergoeden

 1. Kosten voor de eerste inschrijving bij Woningnet
 2. Kosten voor de eerste inschrijving bij een woningcorporatie
 3. De waarborgsom
 4. Kosten voor de huur van een bus voor de verhuizing en/of de kosten van de noodzakelijke opslag van de bestaande inboedel als dan moet.
 5. De eerst maand huur van de nieuwe woning.
 6. Eenmalige kosten van materiaal van het witten, schilderen en behangen van de nieuwe woning
 7. Kunt u door een chronische ziekte, handicap of ouderdom niet zelf uw woning opknappen? Dan krijgt u het arbeidsloon voor het opknappen van uw nieuwe woning (verven en behangen)

Verhuist u van Utrecht naar een andere gemeente?

Dan kunt u bij ons een vergoeding aanvragen voor de kosten 1 tot en met 4. Een vergoeding voor de kosten 5 tot en met 7 vraagt u bij uw nieuwe gemeente aan.

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Utrecht?

Dan kunt u bij ons alleen een vergoeding aanvragen voor de kosten 5 tot en met 7.

Inrichten van een woning

Het kan zijn dat u een woning moet inrichten en geen inboedel hebt. In bepaalde situaties kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Ga voor meer informatie naar de pagina Woninginrichting.

Verhuiskosten door een ziekte of handicap

Moet u verhuizen door een ziekte of een handicap? Vraag uw vergoeding dan aan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verhuist u naar een andere gemeente? Dan vraagt u dit aan bij de gemeente van waaruit u verhuist. Dus niet bij de gemeente waar u naartoe verhuist.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie