Kosten medisch onderzoek ontheffing inburgeringsexamen

Hebt u kosten gemaakt voor een medisch onderzoek ontheffing inburgeringsexamen? En is het medisch advies dat u niet kunt inburgeren? Dan kunt u mogelijk een vergoeding krijgen uit de bijzondere bijstand.

Hoe vraagt u ontheffing inburgeringsexamen aan?

Bent u ziek, of hebt u een handicap? En kunt u hierdoor helemaal niet inburgeren? Dan kunt u ontheffing aanvragen. Als u ontheffing krijgt, hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen. U hebt daarvoor een medisch advies nodig van Argonaut. Vraag dit aan met het formulier op argonaut.nl in. Stuur het formulier naar Argonaut. U betaalt het onderzoek zelf. Na het onderzoek krijgt u een brief van Argonaut met het advies. Vul het formulier Aanvraag ontheffing bij ziekte in op DUO. Stuur het formulier met de brief van Argonaut naar DUO. DUO beslist of u ontheffing krijgt.

Bijzondere bijstand aanvragen

Vraag bijzondere bijstand aan voor het medisch onderzoek dat u zelf hebt betaald. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van het medisch advies dat u niet kunt inburgeren.

Stuur bij uw aanvraag onder andere een kopie mee van:

  • het medisch advies van Argonaut dat u niet kunt inburgeren

In het aanvraagformulier bijzondere bijstand staat wat u nog meer meestuurt met uw aanvraag.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie