Werk en inkomen Regelingen van gemeente bij schulden

Met financiële problemen gaat u eerst naar het buurtteam. U leest hier alles over op de pagina Hulp bij geldzorgen. Het kan zijn dat het buurtteam de gemeente inschakelt voor hulp bij uw schulden. Dan kijken wij welke hulp het beste bij u past. Hulp van de gemeente bij schulden noemen we schulddienstverlening.

Hulp voordat u (mogelijk) een schuldregeling krijgt

 • Betalingsregeling
  Wij kunnen u helpen om goede betalingsregelingen te treffen met uw schuldeisers. Dit kan alleen als u weinig schuldeisers hebt en u de schulden binnen een redelijke tijd kunt afbetalen.
   
 • Budgetcursus
  Dit is een cursus waarin u beter leert omgaan met geld.
   
 • Budgetbegeleiding
  U krijgt een periode hulp om overzicht over en inzicht in uw geldzaken te krijgen.
   
 • Stabilisatieperiode
  U krijgt hulp bij het op orde krijgen van uw financiële situatie. Dit is bijvoorbeeld: ordenen van uw papieren, werken aan de oorzaak van uw schulden, of aanvragen van financiële regelingen.

Schuldregelingen

 • Saneringskrediet
  Wij berekenen hoeveel u kunt aflossen per maand en doen een betalingsvoorstel aan de schuldeisers. Als zij akkoord zijn, betalen wij uw schuldeisers af. U krijgt een krediet. U betaalt dit krediet met rente in 3 jaar aan ons terug.
   
 • Schuldbemiddeling
  Bij schuldbemiddeling krijgt u geen krediet (lening), maar bemiddelen wij tussen u en de schuldeisers. Wij berekenen hoeveel u kunt aflossen per maand en doen een betalingsvoorstel aan de schuldeisers. Als zij akkoord zijn, betaalt u een zo groot mogelijk deel van de schulden af. Houdt u zich 3 jaar aan de afspraken? Dan krijgt u voor het restant van uw schulden kwijtschelding van de schuldeisers.
   
 • Herfinancieringskrediet
  Wij betalen in 1 keer al uw schulden af. Voor het totaalbedrag hebt u dan nog een krediet bij ons. U betaalt dit krediet met rente (5% per jaar) in 3 tot 5 jaar aan ons terug.
 • WSNP
  Als het ons niet lukt een betalingsregeling te treffen met uw schuldeisers, kunnen wij namens u schuldsanering bij de rechter aanvragen. Dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). U krijgt dan een bewindvoerder. Dit traject duurt 3 jaar.

Andere hulp bij schulden van de gemeente

 • Budgetbeheer
  Budgetbeheer betekent dat wij tijdelijk uw geld beheren. Daarmee voorkomen wij dat uw schulden hoger worden. Er zijn 2 vormen:
  • Totaal budgetbeheer
   Wij betalen uw vaste lasten uit uw inkomen. U krijgt huishoudgeld. Wij reserveren een bedrag uit uw inkomen voor grote en/of onvoorziene uitgaven. U krijgt huishoudgeld.
  • Basis budgetbeheer
   Wij betalen uw vaste lasten uit uw inkomen. De rest van uw inkomen maken wij over op uw bankrekening. U betaalt zelf andere lasten en u reserveert geld voor grote en/of onvoorziene uitgaven.
    
 • Jongerenfonds
  Als je de leeftijd hebt van 18 tot en met 27 jaar, kun je mogelijk hulp krijgen uit het Jongerenfonds.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie