Werk en inkomen Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, curatele, mentorschap

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken regelen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen of beslissingen over de zorg.

Ga voor meer informatie over het verschil tussen een curator, bewindvoerder of mentor naar de website van de Rijksoverheid. Op deze website staat ook hoe u dit aanvraagt en wie dit aan kunnen vragen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie