Werk en inkomen Beslag op uw loon of uitkering

Betaalt u na aanmaningen uw rekeningen niet? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op (een deel van) uw inkomen. Op uw vakantiegeld kan ook beslag worden gelegd. Een gewone schuldeiser kan alleen beslag laten leggen als de rechter toestemming geeft. De gemeente kan als overheidsorganisatie in sommige gevallen ook beslag laten leggen zonder tussenkomst van de rechter.

Beslagvrije voet

Een deel van uw inkomen mag u houden voor levensonderhoud en vaste lasten. Dit heet de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Berekening beslagvrije voet

U krijgt van degene die beslag legt een formulier om gegevens in te vullen. Hiermee berekent de deurwaarder de beslagvrije voet. Hoeveel geld u krijgt hangt af van uw situatie. Op uwbeslagvrijevoet.nl vindt u meer informatie over de berekening.

Verandert er in de tussentijd iets in uw situatie? Dan moet u dit doorgeven aan de deurwaarder. De beslagvrije voet wordt dan aangepast. De beslagvrije voet wordt elke 6 maanden opnieuw vastgesteld.

Geeft u geen gegevens door aan de deurwaarder? Dan wordt er een standaardberekening gemaakt. Het bedrag waarop beslag wordt gelegd is dan vaak hoger. U hebt dan minder geld om van te leven.

Beslag op uw uitkering

Wij zijn verplicht mee te werken aan het beslag. De deurwaarder bepaalt de hoogte van het beslag.

Gemeente kan ook beslag leggen

Hebt u een schuld aan ons? Dan kunnen wij in sommige gevallen ook beslag laten leggen op uw loon of uitkering. Hebt u een uitkering van Werk en Inkomen en een schuld bij Werk en Inkomen? Dan kunnen wij de schuld verrekenen met uw uitkering. De beslagvrije voet geldt dan ook.

Beslagvrije voet te hoog

Klopt de beslagvrije voet niet? Vraag dan de deurwaarder om dit aan te passen.

Heeft de Belastingdienst beslag gelegd op uw loon of uitkering? En is de beslagvrije voet volgens u niet goed berekend? Gebruik dan dit formulier van de Belastingdienst.

Voorkom loonbeslag

Probeer loonbeslag te voorkomen. Dan hebt u geen extra kosten bovenop het bedrag dat u moet betalen. Dit kunt u doen:

  • Neem altijd en op tijd contact op met de schuldeiser en probeer een betalingsregeling te treffen.
  • Kijk op www.geldwijzer030.nl voor informatie over het zelf oplossen van uw schulden.
  • Vraag hulp bij het oplossen van uw schulden als het u zelf niet lukt. U kunt voor hulp bij schulden terecht bij het buurtteam

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie