Werk en inkomen Schuldregelingen

Hulp bij schulden vraagt u aan bij het buurtteam. Het kan zijn dat het buurtteam hulp van de gemeente inschakelt. We kijken dan samen met u of een regeling mogelijk is waar uw schuldeisers vrijwillig aan meewerken. Dit noemen we een minnelijke schuldregeling.

Naar informatie buurtteam

Er zijn 4 soorten minnelijke schuldregelingen:

 1. betalingsregeling
 2. herfinancieringskrediet
 3. saneringskrediet
 4. schuldbemiddeling

De trajectbegeleider van de gemeente bepaalt in overleg met u welke schuldregeling ingezet wordt.

 • Voor we een regeling starten, leggen we alle afspraken aan u uit.
 • De afspraken zetten we in een overeenkomst.
 • Wij bemiddelen tussen u en uw schuldeisers. We kunnen uw schuldeisers niet dwingen om mee te werken aan een regeling.
 • Een onderdeel van uw traject kan budgetbeheer zijn. Als wij met u afspreken dat u in budgetbeheer gaat, beheren wij tijdelijk uw geld.

1. Betalingsregeling

De trajectbegeleider van de gemeente kan u helpen om goede betalingsregelingen te treffen met uw schuldeisers. Dit is mogelijk als u een beperkt aantal schuldeisers hebt en u de schulden binnen een redelijke tijd kunt afbetalen.

2. Herfinancieringskrediet

Soms lukt het niet om een betalingsregeling te treffen, bijvoorbeeld omdat u veel verschillende schuldeisers hebt. Dan kunnen wij een herfinancieringskrediet verstrekken. Dit is een lening waarmee u alle schulden afbetaalt.

3. Saneringskrediet

Zijn uw schulden te hoog om in 3 jaar af te lossen? Dan kunnen wij een saneringskrediet verstrekken. Dit is een lening waarmee u een deel van de schulden afbetaalt. Dit kan alleen als de schuldeisers akkoord gaan. De schuldeisers schelden dan de rest van de schuld kwijt.

4. Schuldbemiddeling

Zijn uw schulden hoger dan wat u in 3 jaar kunt aflossen? En is het nog onzeker hoe uw financiële situatie de komende jaren zal worden? Dan kan een schuldbemiddeling worden ingezet.
 

 • We doen een voorstel aan uw schuldeisers om een deel van de schulden af te lossen.
 • De schuldeisers wordt gevraagd om de rest van de schulden kwijt te schelden.
 • Als de schuldeisers instemmen lost u 3 jaar lang af.
 • U krijgt een vast bedrag per maand om van rond te komen. Het geld dat overblijft, is voor de aflossing.
 • We brengen ieder jaar een rapport uit voor de schuldeisers. Hierin leggen we de voortgang vast.
 • Als u zich tijdens de 3 jaar aan alle afspraken houdt, schelden de schuldeisers de overblijvende schulden kwijt.

Als de schuldeisers niet akkoord gaan

Bovengenoemde regelingen zijn minnelijke regelingen. Dat betekent dat u en  uw schuldeisers er vrijwillig aan kunnen mee werken. Als een of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel dat wij namens u doen, dan is het niet mogelijk om de regeling voort te zetten.

In dat geval kunt u met behulp van de gemeente aan de rechter vragen om u toe te laten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp).

Lees meer over de wet schuldsanering en hoe dat werkt

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening