Werk en inkomen Utrecht schuldenvrij

Onze ambitie is een schuldenvrij Utrecht. Om alle Utrechters uit de schulden te krijgen en te houden. Hierover hebben we met inwoners, werkgevers, partners, experts en vele anderen gesproken tijdens het stadsgesprek Utrecht Schuldenvrij! op 12 december 2018.

Stadsgesprek 'Utrecht Schuldenvrij!'

In aanloop naar het stadsgesprek hebben meer dan 500 inwoners gereageerd op onze oproep om mee te denken over een schuldenvrij Utrecht. De betrokkenheid bij dit onderwerp is groot in onze stad. Tijdens het stadsgesprek op 12 december 2018 zijn 20 ideeën gepresenteerd op de ideeënmarkt. Daarna is hierover verder doorgepraat. Het was een inspirerende avond waar veel kennis is uitgewisseld en nieuwe coalities zijn gesmeed. De opgedane kennis wordt voor een deel meegenomen in het actieplan dat wij in het voorjaar van 2019 aan de gemeenteraad aanbieden.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie