Werk en inkomen Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Hebt u schulden en lukt het niet om tot een oplossing te komen met uw schuldeisers? Dan kan er bij de rechter een verzoek worden gedaan voor Wsnp. Dit is een wettelijk schuldsaneringstraject. De rechter beslist of u dit traject mag volgen.

U kunt zelf geen verzoek doen voor Wsnp. Dat doet een schuldhulpverlener van de gemeente. Krijgt u nog geen hulp van de gemeente? Neem dan eerst contact op het buurtteam. Zij kunnen onze hulp inschakelen voor het oplossen van uw schulden. Wij proberen dan een vrijwillige schuldregeling te treffen met uw schuldeisers. Dit noemen we een minnelijke schuldregeling.

Naar de rechter

Is de minnelijke schuldregeling mislukt omdat uw schuldeisers niet willen meewerken? Dan sturen wij u een brief met informatie over de Wsnp. Als u gebruik wilt maken van de Wsnp maken we een verzoekschrift op. Deze sturen we samen met een schuldsaneringsverklaring (Wsnp-verklaring) naar de rechtbank.

Wsnp bewindvoerder

Als u wordt toegelaten tot de Wsnp benoemt de rechter een bewindvoerder. De Wsnp duurt 3 jaar. De bewindvoerder controleert in die 3 jaar of u doet wat u moet doen.

U betaalt zoveel mogelijk schulden af. De bewindvoerder berekent welk bedrag u maandelijks mag houden om de vaste lasten te betalen (huur, water, energie, verzekeringen en huishoudgeld). Dit heet het 'vrij te laten bedrag'.

Het bedrag dat overblijft stort u op een rekening die voor u wordt geopend. Dat is de boedelrekening. Het bedrag op de boedelrekening is om de schuldeisers terug te betalen en de bewindvoerder te betalen.

Schone lei

Als u aan alle voorwaarden hebt voldaan, krijgt u na 3 jaar een schone lei. Dit betekent dat de schuldeisers de restschuld niet meer op kunnen eisen. De schulden die nog openstaan, hoeft u dan niet meer te betalen.

Meer informatie

Lees meer over de Wsnp op de website van de Rijksoverheid.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening