Werk en inkomen Bijstand en onderhoudsplicht van ex-partner

Hebt u een bijstandsuitkering? Dan kunnen wij een deel of de hele bijstandsuitkering terugeisen bij iemand die een onderhoudsplicht voor u of uw kinderen heeft. Dit noemen wij het verhalen van bijstand.

Onderhoudsplicht door uw ex-partner

Ex-partners hebben een onderhoudsplicht als 1 van de partners te weinig inkomen heeft om van te leven.

Meer informatie over onderhoudsplicht, partneralimentatie en kinderalimentatie

Verhaal bijstand op uw ex-partner

Betaalt uw ex-partner een te laag bedrag aan alimentatie? Of hebt u met uw ex-partner afgesproken dat die geen alimentatie betaalt? Wij houden hier geen rekening mee. Wij kijken naar de hoogte van het inkomen van uw ex-partner (draagkracht) en naar de behoefte.
Wij gebruiken rekenmodellen die de Rechtbank ook gebruikt voor het vaststellen van partner- en kinderalimentatie. Voor uw kind(eren) verhalen wij de bijstandsuitkering tot de leeftijd van 18 jaar. Het bedrag dat wij verhalen is tot maximaal de hoogte van uw bijstandsuitkering.

In sommige situaties innen wij de alimentatie. U int dan het bedrag aan alimentatie niet meer zelf bij uw ex-partner.