Werk en inkomen Formulieren bijstand zelfstandigen

U wilt een aanvraag doen voor bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering uit het 'Besluit bijstandsverlening zelfstandigen' (Bbz). Door de maatregelen rond het coronavirus kunnen wij u niet eerst uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Informatie over bijstand voor zelfstandigen en het coronavirus Tijdelijk versoepelde regeling

Wij vragen u om de voorwaarden goed te lezen voordat u een aanvraag doet voor bijstand voor zelfstandigen. Hebt u vragen over de voorwaarden? Stuur dan een e-mail dan naar bbz@utrecht.nl.

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u stoppen met uw bedrijf?

Vraag dan een IOAZ-uitkering aan voordat u uw bedrijf beëindigt. Dit is een uitkering uit de wet 'Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen'.

Wat stuurt u mee met uw aanvraag?

 • kopie geldig legitimatiebewijs
 • afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden
 • toelichting op uw aanvraag
 • startende ondernemers: ondernemingsplan
 • gevestigde ondernemers: doorstartplan of plan van aanpak
 • ondernemers die stoppen: toelichting op uw aanvraag

U stuurt ook aanvullende bewijsstukken op. Welke dit precies zijn, verschilt per situatie. Denk hierbij aan:

 • een huur- of koopcontract woning
 • jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar
 • belastingaangiftes
 • gegevens over bezittingen en of schulden
 • gegevens over inkomsten en of uitgaven

Hebt u een partner? Dan is dit is ook van toepassing op uw partner.

Aanvragen
 

Vraag Bbz-uitkering aan

Vraag IOAZ-uitkering aan

Verlenging bijstand voor zelfstandigen

U hebt bijstand voor zelfstandigen en wilt verlenging aanvragen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie