Werk en inkomen Formulieren bijstand zelfstandigen

U wilt een aanvraag doen voor bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering uit het 'Besluit bijstandsverlening zelfstandigen' (Bbz).

Informatie over bijstand voor zelfstandigen en het coronavirus Tijdelijk versoepelde regeling

Wij vragen u om de voorwaarden eerst goed te lezen voordat u een aanvraag doet voor bijstand voor zelfstandigen. Hebt u vragen over de voorwaarden? Stuur dan een e-mail dan naar bbz@utrecht.nl.

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u stoppen met uw bedrijf?

Vraag dan een IOAZ-uitkering aan voordat u uw bedrijf beëindigt. Dit is een uitkering uit de wet 'Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen'. Lees de voorwaarden eerst goed voordat u een aanvraag doet voor een IOAZ-uitkering. Hebt u hier nog vragen over? Mail dan naar bbz@utrecht.nl.

Wat stuurt u mee met uw aanvraag?

 • kopie geldig legitimatiebewijs
 • afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden
 • toelichting op uw aanvraag
 • startende ondernemers: ondernemingsplan
 • gevestigde ondernemers: doorstartplan of plan van aanpak
 • ondernemers die stoppen: toelichting op uw aanvraag

U stuurt ook aanvullende bewijsstukken op. Welke dit precies zijn, verschilt per situatie. Denk hierbij aan:

 • een huur- of koopcontract woning
 • jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar
 • belastingaangiftes
 • gegevens over bezittingen en of schulden
 • gegevens over inkomsten en of uitgaven

Hebt u een partner? Dan is dit is ook van toepassing op uw partner.

Aanvragen
 

Vraag Bbz-uitkering aan

Vraag IOAZ-uitkering aan

Verlenging bijstand voor zelfstandigen

U hebt bijstand voor zelfstandigen en wilt verlenging aanvragen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie