Werk en inkomen Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd, woon- en leefsituatie.

Tozo: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Wilt u weten wat de hoogte is van de uitkering Tozo-levensonderhoud?
Lees meer op de pagina Tozo-levensonderhoud

Hoogte bijstandsuitkering vanaf 1 juli 2021

Uw situatie:

Hoogte bijstandsuitkering, jonger dan 21 jaar
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantie-toeslag
alleenstaand, met of zonder kind(eren) € 252,98 € 13,31
(echt)paar, zonder kind(eren) € 505,95 € 26,63
(echt)paar, zonder kind(eren), 1 partner jonger dan 21 jaar, 1 partner 21 jaar of of ouder, geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning € 984,95 € 51,84
(echt)paar, met kind(eren) € 798,74 € 42,04
(echt)paar, met kind(eren), 1 partner jonger dan 21, 1 partner 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning € 1.277,74 € 67,25

 

Hoogte bijstandsuitkering, 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantie-toeslag
alleenstaand, met of zonder kind(eren), geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in
dezelfde woning
€ 1.024,76 € 53,94
gehuwd, beiden jonger dan de AOW-leeftijd, geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning € 1.463,95 € 77,05
Hoogte bijstandsuitkering, AOW-leeftijd
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantie-toeslag
alleenstaand, met of zonder kind(eren), geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning € 1.139,98 € 60,00
gehuwd, 1 of beide partners hebben de AOW-leeftijd, geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning € 1.545,73 € 81,35
Hoogte bijstandsuitkering, verblijf in een inrichting
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantietoeslag
alleenstaand, met of zonder kinderen
(verhoging voor betalen Zorgverzekeringswet: € 34,00)
€ 324,47 € 17,08
gehuwd
(verhoging voor betalen Zorgverzekeringswet: € 76,00)
€ 504,70 € 26,56

Bent u een alleenstaande ouder? Dan krijgt u bijstand voor een alleenstaande. U kunt van de Belastingdienst een hoger kindgebonden budget krijgen.

Woont u samen? Dan krijgt u bijstand voor gehuwden als u een gezamenlijk huishouden hebt.

De vakantietoeslag van 5% wordt uitbetaald in de maand mei.

Lagere bijstandsuitkering met huisgenoten (kostendelersnorm)

Het aantal huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm.

De inkomsten en het vermogen van u en uw partner tellen mee, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. Van andere medebewoners tellen de inkomsten en het vermogen niet mee.

De kostendelersnorm geldt bij een bijstandsuitkering, een Bbz-uitkering, Ioaw-uitkering en Ioaz-uitkering.

Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm

Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm. De volgende personen tellen niet mee:

  • jongeren tot 21 jaar
  • mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen
  • leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op een tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. De huurprijs wordt periodiek geïndexeerd. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.

Bedragen kostendelersnorm

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bedragen kostendelersnorm. De bedragen zijn exclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei.

Kostendelersnorm vanaf 1 juli 2021
HuishoudtypeBedrag uitkering netto
per maand
Bedrag 5%
vakantietoeslag
2-persoonshuishouden€    731,97€ 38,53
3-persoonshuishouden€    634,38€ 33,39
4-persoonshuishouden€    585,58€ 30,82
5-persoonshuishouden€    556,30€ 29,28
6-persoonshuishouden€    536,78€ 28,25

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 6 personen of meer. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Tijdelijk aangepaste kostendelersnorm

In sommige situaties kunnen wij de kostendelersnorm tijdelijk aanpassen. Bijvoorbeeld omdat u iemand opvangt die in een crisissituatie zit. Of omdat een medebewoner niet meebetaalt aan woonkosten. Neem dan contact met ons op via 030 - 286 52 11. Samen met u kijken wij welke oplossing in uw situatie mogelijk is. Het kan zijn dat de kostendelersnorm dan voor korte tijd niet voor u geldt.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie