Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd, woon- en leefsituatie.

Hoogte bijstandsuitkering vanaf 1 juli 2022

Uw situatie:

Hoogte bijstandsuitkering, jonger dan 21 jaar
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantie-toeslag
alleenstaand of aleenstaande ouder € 258,42 € 13,60
(echt)paar, zonder kind(eren) € 516,84 € 27,20
(echt)paar, zonder kind(eren), 1 partner jonger dan 21 jaar, 1 partner 21 jaar of of ouder. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm € 1.006,09 € 52,95
(echt)paar, met kind(eren) € 815,91 € 42,94
(echt)paar, met kind(eren), 1 partner jonger dan 21, 1 partner 21 jaar of ouder. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm. € 1.305,16 € 68,69

 

Hoogte bijstandsuitkering, 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantie-toeslag
alleenstaand of alleenstaande ouder. En er is niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm. € 1.046,73 € 55,09
gehuwd, beiden jonger dan de AOW-leeftijd. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm. € 1.495,33 € 78,70
Hoogte bijstandsuitkering, AOW-leeftijd
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantie-toeslag
alleenstaand of alleenstaande ouder. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm. € 1.164,39 € 61,28
gehuwd, 1 of beide partners hebben de AOW-leeftijd. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm. € 1.577,34 € 83,02
Hoogte bijstandsuitkering, verblijf in een inrichting
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantietoeslag
alleenstaand, met of zonder kinderen
(verhoging voor betalen Zorgverzekeringswet: € 34,00)
€ 331,45 € 17,44
gehuwd
(verhoging voor betalen Zorgverzekeringswet: € 79,00)
€ 515,56 € 27,13

Bent u een alleenstaande ouder? Dan krijgt u bijstand voor een alleenstaande. U kunt van de Belastingdienst een hoger kindgebonden budget krijgen.

Woont u samen? Dan krijgt u bijstand voor gehuwden als u een gezamenlijk huishouden hebt.

De vakantietoeslag van 5% wordt uitbetaald in de maand mei.

Lagere bijstandsuitkering met huisgenoten (kostendelersnorm)

Het aantal huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm.

De inkomsten en het vermogen van u en uw partner tellen mee, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. Van andere medebewoners tellen de inkomsten en het vermogen niet mee.

De kostendelersnorm geldt bij een bijstandsuitkering, een Bbz-uitkering, Ioaw-uitkering en Ioaz-uitkering.

Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm

Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm. De volgende personen tellen niet mee:

  • jongeren tot 21 jaar
  • mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen
  • leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op een tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. De huurprijs wordt periodiek geïndexeerd. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.

Verandering kostendelersnorm vanaf 1 januari 2023

Sinds de kostendelersnorm gaan meer jongeren uit gezinnen met bijstand het huis uit. Dit doen zij om ervoor te zorgen dat hun ouders geen lagere uitkering krijgen. Maar hierdoor kan het gebeuren dat jongeren dakloos worden. Daarom verandert de kostendelersnorm vanaf 1 januari 2023. Dan tellen personen jonger dan 27 jaar niet meer mee als kostendeler bij de bijstand van een ander. Nu ligt die grens nog bij 21 jaar. Maar de kostendelersnorm blijft wel gelden voor personen vanaf 21 jaar zelf. Die leeftijdsgrens wordt niet opgetrokken naar 27 jaar.

Met een voorbeeld proberen wij dit verschil uit te leggen.

  • U en uw partner zijn 49 jaar oud. U hebt samen met uw partner een bijstandsuitkering. En uw kind van 24 woont bij u in huis. Dan geldt nu de kostendelersnorm. Dit is omdat uw kind voor de kostendelersnorm meetelt als kostendeler. Daardoor krijgt u een lagere uitkering. Vanaf 1 januari 2023 verandert dit. Omdat uw kind jonger dan 27 jaar is, telt uw kind dan niet meer mee als kostendeler. De kostendelersnorm geldt dan dus niet meer voor uw uitkering. En u krijgt dan dus samen met uw partner automatisch een hogere uitkering. U krijgt daarover in januari een brief met een besluit.
  • Uw kind heeft een bijstandsuitkering en is 24 jaar. Dan geldt vanaf 1 januari 2023 voor uw kind zelf nog wel steeds de kostendelersnorm. Dit is omdat uw kind ouder is dan 21 jaar. En u bent dan samen met uw partner kostendelers (ouder dan 27 jaar) die meetellen voor de kostendelersnorm. Uw kind krijgt dan nog steeds een uitkering die 43,33% van de gehuwdennorm is. De bedragen leest u in de tabel hieronder.

Bedragen kostendelersnorm

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bedragen kostendelersnorm. De bedragen zijn exclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei.

Kostendelersnorm vanaf 1 juli 2022
HuishoudtypeBedrag uitkering netto
per maand
Bedrag 5%
vakantietoeslag
2-persoonshuishouden€    747,67€ 39,35
3-persoonshuishouden€    647,98€ 34,10
4-persoonshuishouden€    598,13€ 31,48
5-persoonshuishouden€    568,22€ 29,91
6-persoonshuishouden€    548,28€ 28,86

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 6 personen of meer. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Tijdelijk aangepaste kostendelersnorm

In sommige situaties kunnen wij de kostendelersnorm tijdelijk aanpassen. Bijvoorbeeld omdat u iemand opvangt die in een crisissituatie zit. Of omdat een medebewoner niet meebetaalt aan woonkosten. Neem dan contact met ons op via 030 - 286 52 11. Samen met u kijken wij welke oplossing in uw situatie mogelijk is. Het kan zijn dat de kostendelersnorm dan voor korte tijd niet voor u geldt.

Vluchteling uit Oekraïne

Hebt u een bijstandsuitkering, Bbz-, Ioaw-, of Iaoz-uitkering? En hebt u (een) Oekraïense vluchteling(en) in huis opgenomen? Dan zien wij deze niet als medebewoner(s). Wij passen de kostendelernorm dan niet toe. Uw uitkering wordt dus niet lager. En het heeft ook geen gevolgen voor toeslagen van de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet Oekraïnse vluchtelingen niet als toeslagpartner/medebewoner. Deze uitzondering staat nog niet in de wet en kan dus nog veranderen. Krijgt u toch een brief over toeslagpartner of medebewoner voor de toeslagen? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Wij weten nu nog niet wat de gevolgen zijn voor gemeentelijke belastingen. Oekraïense vluchtelingen kunnen als financiële hulp bij de gemeente leefgeld aanvragen. Zij krijgen een extra bedrag als ze in een gastgezin verblijven. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld meebetalen aan het huishouden. Maar dat is niet verplicht.

 

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie