Werk en inkomen Informatie over bijstand

Op deze pagina vindt u handige informatie als u een bijstandsuitkering hebt.

Rechten en plichten bijstandsuitkering

Vraagt u een bijstandsuitkering aan of hebt u een bijstandsuitkering? Dan hebt u rechten en plichten.

Betaaldata uitkering

U vindt hier een overzicht van data van wanneer wij uw uitkering overmaken naar uw bank.

Formulieren bijstandsuitkering

Wilt u een wijziging doorgeven, uw vakantie melden, documenten opsturen, of een vraag stellen? Alle formulieren staan op de pagina Contact Werk en Inkomen.

Hoogte bijstandsuitkering en kostendelersnorm

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering.

Bijstand en onderhoudsplicht

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan kunnen wij een deel of de hele bijstandsuitkering terugeisen bij iemand die een onderhoudsplicht voor u of uw kinderen heeft.

Huisbezoek

Als u een bijstandsuitkering hebt, kan de gemeente met een huisbezoek controleren of u de juiste informatie hebt gegeven.

Klacht over medewerker

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dan kunt u online een klacht  indienen. U kunt ook bellen naar de klachtenfunctionaris van Werk en Inkomen: 030 - 286 53 35.

Inkeerregeling

Als u een verplichting niet nakomt, kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen of tijdelijk stoppen. Dit noemen we een maatregel. Hebt u een maatregel gekregen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de inkeerregeling. Uw uitkering wordt dan weer uitbetaald.

Samenwonen

Met wie u samenwoont maakt niet uit. U kunt ook samenwonen met een goede vriend of vriendin, uw broer of zus of een ander familielid.

Taaleis

Als u een bijstandsuitkering hebt, moet u de Nederlandse taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Dit is de taaleis.

Jongerentoeslag

Bent u jonger dan 21 jaar? Dan hebt u misschien recht op een hogere uitkering.

Terugbetalen bijstandsuitkering

Bijstand die u te veel of onterecht hebt ontvangen moet u terugbetalen. Wij verrekenen dit bedrag met uw uitkering. Als dat niet lukt, dan krijgt u een brief waarin staat hoe u het bedrag zelf moet terugbetalen.

Beslag op uitkering

Als u een rekening niet betaalt, kan de schuldeiser de rechter vragen om u toch de rekening te laten betalen. Een deurwaarder voert het vonnis van de rechter uit. De deurwaarder kan beslag leggen op uw uitkering.

Extra's bij een laag inkomen

Maak gebruik van regelingen bij een laag inkomen.

Hulp bij schulden

Hebt u vragen over geldzaken of schulden die u niet zelf kunt oplossen? Wilt u schulden voorkomen? Kijk dan wat u kunt doen.

Bijstand en werken

Lees wat u zelf kunt doen om aan het werk te gaan en hoe de gemeente u daarbij kan helpen.

Radio Utrecht Sociaal

Gezondheid, geld, zorg, wonen. Belangrijke zaken met vaak moeilijke regels. In het programma Radio Utrecht Sociaal wordt veel uitgelegd en geven wij antwoord op vragen. Van maandag tot en met donderdag om 21.00 uur op Bingo FM. Bingo FM vindt u op: 107.7 FM en 101.9 FM (kabel).

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening