Werk en inkomen Bijstand en huisbezoek

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of hebt, kunnen wij u vragen mee te werken aan een huisbezoek.

Een huisbezoek kan bijvoorbeeld plaatsvinden:

  • als u dat vraagt omdat u bijvoorbeeld door een handicap aan huis gebonden bent
  • tijdens de aanvraag voor een bijstandsuitkering om vast te stellen hoe u woont en wat de samenstelling van uw huishouden is
  • als u een bijstandsuitkering hebt om te onderzoeken of u nog recht hebt op een bijstandsuitkering en of de hoogte van uw bijstandsuitkering nog klopt

Het kan zijn dat u van ons weet dat wij op huisbezoek komen, maar dat hoeft niet. U krijgt dus niet altijd van tevoren te horen dat wij langskomen. Er komen 2 medewerkers op huisbezoek, waarvan een medewerker een training huisbezoek heeft gedaan.

Wat gebeurt er als wij op huisbezoek komen

Voordat u ons binnenlaat:

  • tonen wij u een gemeentelijk legitimatiebewijs
  • vertellen wij u waarvoor wij op huisbezoek komen
  • vragen wij u om toestemming voor het huisbezoek

Geeft u ons geen toestemming? Dan vindt er geen huisbezoek plaats. Wij mogen uw woning niet tegen uw wil binnengaan. Als u tijdens het huisbezoek de toestemming weer intrekt, moeten wij uw woning gelijk verlaten.

Gevolgen geen toestemming huisbezoek

U bent verplicht om inlichtingen te geven. Als u niet meewerkt aan het huisbezoek kan dit gevolgen hebben voor het recht op uitkering. Is er geen duidelijke aanleiding voor het huisbezoek? Dan heeft het weigeren van toestemming geen gevolgen voor het recht op uitkering.

Mogelijkheid om na weigering alsnog toestemming te geven voor huisbezoek

Wij geven u de tijd om alsnog toestemming te geven. Wij spreken daarvoor een redelijk tijdstip met u af en wachten tot dat tijdstip buiten uw woning.

Doel van het huisbezoek verandert

Het kan zijn dat tijdens het huisbezoek blijkt dat er twijfel ontstaat over andere zaken dan waarvoor wij bij u op huisbezoek zijn. U hebt bijvoorbeeld opgegeven dat u alleen woont, maar er zijn bezittingen van een of meer andere personen in de woning. In dat geval vragen wij opnieuw toestemming om het huisbezoek voort te zetten, maar nu met een ander doel.

Beeld- en geluidsopnames tijdens het huisbezoek

Wij hebben toestemming nodig voor het maken van beeldopnames, bijvoorbeeld foto’s of een video. Als u geen toestemming geeft heeft dit geen gevolgen voor uw recht op een uitkering. Voor het maken van geluidsopnames hebben wij uw toestemming niet nodig

Verslag huisbezoek

Van het huisbezoek maken wij een verslag. Ook als u geen toestemming geeft, of de toestemming tijdens het huisbezoek weer intrekt. U krijgt het verslag van het huisbezoek.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw situatie geeft u altijd door. Het kan zijn dat uw woonsituatie verandert. U gaat bijvoorbeeld verhuizen of uw kind gaat ergens anders wonen. Meestal verandert dan ook het bedrag van uw uitkering. Als wij twijfels hebben over uw woonsituatie, kan een (onaangekondigd) huisbezoek plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen meteen bij ons meldt. Ga voor de online formulieren voor het doorgeven van wijzigingen naar de contactpagina van Werk en Inkomen. Vergeet u dat? Of doet u dat te laat? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen en krijgt u een boete.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie