Werk en inkomen Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd, woon- en leefsituatie.

Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.

Hoogte bijstandsuitkering

Bent u een alleenstaande ouder? Dan krijgt u bijstand voor een alleenstaande. U kunt van de Belastingdienst een hoger kindgebonden budget krijgen.

Woont u samen? Dan krijgt u bijstand voor gehuwden als u een gezamenlijk huishouden hebt.

De vakantietoeslag van 5% wordt uitbetaald in de maand mei.

Hoogte bijstandsuitkering vanaf 1 januari 2020
Uw situatieBedrag netto per maand

Bedrag 5% vakantie-toeslag

Jonger dan 21 jaar, geen kind(eren)
alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar€ 246,79€ 12,99
gehuwd, beiden 18 ,19 of 20 jaar€ 493,58€ 25,98
gehuwd, 1 partner is 18, 19 of 20 jaar,
1 partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning
€ 960,87€ 50,57
Jonger dan 21 jaar, met kind(eren)
alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar€ 246,79€ 12,99
gehuwd, beiden 18, 19 of 20 jaar€ 779,21€ 41,01
gehuwd, 1 partner is 18, 19 of 20 jaar,
1 partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning
€ 1.246,50€ 65,61
21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
alleenstaand, met of zonder kind(eren), geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in
dezelfde woning
€ 999,70€ 52,62
gehuwd, beiden jonger dan de AOW-leeftijd, geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning€ 1.428,14€ 75,17
AOW-leeftijd
een alleenstaande, met of zonder kind(eren), geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning€ 1.117,44€ 58,81
gehuwd, 1 of beide partners hebben de AOW-leeftijd, geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning€ 1.517,70€ 79,72
Verblijf in een inrichting
alleenstaand, met of zonder kinderen
(verhoging voor betalen Zorgverzekeringswet: € 33)
€ 316,54€ 16,66
gehuwd
(verhoging voor betalen Zorgverzekeringswet: € 74)
€ 492,36€ 25,91

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager uw uitkering. Dit is omdat u met meer volwassenen in uw woning de woonkosten kunt delen.

De inkomsten en het vermogen van u en uw partner tellen mee, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. Van andere medebewoners tellen de inkomsten en het vermogen niet mee.

De kostendelersnorm geldt bij een bijstandsuitkering, een Bbz-uitkering, Ioaw-uitkering en Ioaz-uitkering.

Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm

Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm. De volgende personen tellen niet mee:

  • jongeren tot 21 jaar
  • mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen
  • leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op een tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. De huurprijs wordt periodiek geïndexeerd. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.

Bedragen kostendelersnorm

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bedragen kostendelersnorm. De bedragen zijn exclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei.

Het percentage van 100% staat voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden.

Kostendelersnorm vanaf 1 januari 2020
HuishoudtypeHoogte in %Bedrag uitkering netto
per maand
Bedrag 5%
vakantietoeslag
 100%€ 1.428,14€ 75,17
2-persoonshuishouden50%€    714,07€ 37,58
3-persoonshuishouden43 1/3%€    618,86€ 32,57
4-persoonshuishouden40%€    571,26€ 30,07
5-persoonshuishouden38%€    542,69€ 28,56

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 6 personen of meer. Zo is bijvoorbeeld de hoogte van de bijstand in een huishouden van 6 personen: 36 2/3 %.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening