Werk en inkomen Bijstandsfraude en boetes

U hebt een bijstandsuitkering omdat u (tijdelijk) onvoldoende of geen inkomsten hebt. Bijstand wordt betaald uit gemeenschapsgeld. De gemeente moet hier zorgvuldig mee omgaan. Daarom controleren wij regelmatig of u nog recht hebt op een bijstandsuitkering en of u het juiste bedrag krijgt.

Geef wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Het gaat om gegevens die gevolgen hebben voor uw uitkering. Geeft u wijzigingen niet of onvolledig aan ons door? Dan kan er sprake zijn van fraude en krijgt u een boete.

Fraude niet altijd met opzet

Het kan ook zijn dat u per ongeluk vergeet om wijzigingen door te geven. Dan moet u toch een boete betalen. Fraude betekent dus niet altijd dat u met opzet oneerlijk bent geweest. Let goed op bij de volgende situaties:

  • veranderingen in de samenstelling van uw huishouden
    De hoogte van uw uitkering hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Bent u alleenstaand, of woont u samen? Als u samenwoont kan uw uitkering lager uitvallen. Soms hebt u helemaal geen recht meer op een uitkering.
  • werk
    Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt, bent u aan het bijverdienen.
  • eigen vermogen
    Als een bijstandsuitkering ontvangt, mag de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen, maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, scooter sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen (koop)huis gelden aparte regels.

Opsporen van fraude

Wij zijn aangesloten op een digitaal informatiebestand. Hierin zitten gegevens van UWV, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de SVB en andere organisaties. Wij hebben dus veel gegevens van u. Zijn deze anders dan de gegevens die u hebt opgegeven? Dan starten wij een onderzoek.

Hoge boetes

Hebt u fraude gepleegd en te veel uitkering ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen geld helemaal terugbetalen. Daar bovenop krijgt u nog een boete ter hoogte van de helft van dit bedrag. Als u opzettelijk fraude pleegt, is de boete gelijk aan het bedrag dat u te veel hebt ontvangen.

Herhaalde fraude

Als u opnieuw in de fout gaat, wordt de boete nog hoger, namelijk tot wel 150% van het bedrag dat u onterecht hebt ontvangen. Deze boete wordt ingehouden op uw bijstandsuitkering. Daarnaast kan de gemeente uw uitkering maximaal 3 maanden stopzetten.

Als u door deze boetes in de schulden raakt, en u maakt gebruik van Schulddienstverlening van de gemeente, dan kunt u voor deze boetes geen kwijtschelding krijgen.

Uw financiële omstandigheden

Als u een laag inkomen hebt, kan de boete lager worden vastgesteld. Als u bericht ontvangt van het voornemen om u een boete op te leggen, kunt u informatie geven over uw inkomen. Dan wordt de boete misschien lager.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw financiële of persoonlijke situatie, of in de samenstelling van uw huishouden? Geef dit dan zo snel mogelijk aan de gemeente door, want zo voorkomt u hoge boetes.

U geeft ook wijzigingen in de situatie van uw partner door.

Wilt u wijzigingen doorgeven? Ga dan naar www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen

Weet hoe het zit

Als u een uitkering krijgt, hebt u te maken met rechten en plichten. Ga voor meer informatie naar regels en bijstand

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie