Werk en inkomen Sollicitatieplicht

Als u een bijstandsuitkering hebt, moet u solliciteren. Dit is de sollicitatieplicht. U solliciteert ook naar banen die niet direct aansluiten bij uw opleiding en ervaring. Soms kan er een uitzondering gemaakt worden op deze verplichting. U hoeft dan niet verplicht te solliciteren. Ook hoeft u geen aangeboden werk aan te nemen. Dit is meestal tijdelijk.

Hoe vraagt u stopzetting van uw sollicitatieplicht aan?

Hebt u een bijstandsuitkering en vindt u dat u tijdelijk niet meer kunt solliciteren? Gebruik dan het contactformulier om dit door te geven. Wij beoordelen uw aanvraag binnen 8 weken.

In welke situatie kunt u dit aanvragen?

 • U hebt een medische of sociale beperking.
 • U zorgt voor een ernstig ziek familielid (mantelzorg).
 • U bent een alleenstaande ouder, met een kind jonger dan 5 jaar. Dan kunt u in plaats van werk zoeken, een opleiding volgen. Dit moet een opleiding zijn waarmee u meer kans op werk hebt. Met een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunt u kiezen voor een opleiding of stage. Hebt u een lagere opleiding? Dan krijgt u de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

U hebt geen sollicitatieplicht als u een AOW-uitkering krijgt.

Voorwaarden

 • Er is een dringende reden. U zorgt bijvoorbeeld voor een ernstig ziek familielid of u bent zelf ziek en kunt daardoor niet werken. U kunt dan maximaal 6 maanden een uitzondering krijgen op uw sollicitatieplicht. 
 • De gemeente kijkt of u met hulp mogelijk toch kunt werken. 

Voorwaarden, alleenstaande ouder met kind jonger dan 5 jaar

 • De uitzondering geldt tot uw jongste kind 5 jaar is geworden.
 • De regeling wordt eenmalig toegekend.
 • U bent verplicht een opleiding te volgen.
 • De gemeente bepaalt samen met u welke opleiding u volgt. 
 • De gemeente maakt afspraken met u over uw opleiding.
 • De gemeente controleert regelmatig of u zich houdt aan de afspraken.
 • Als u de afspraken niet nakomt, moet u  weer solliciteren. U kunt dit niet  opnieuw aanvragen. Uw uitkering wordt eenmalig verlaagd.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie