Werk en inkomen Terugbetalen bijstandsuitkering

Kunt u door de coronacrisis niet op tijd betalen?

Bel ons dan op 030 – 286 55 33. Wij kijken dan welke oplossing voor u mogelijk is.

Bijstand die u te veel of onterecht hebt ontvangen moet u terugbetalen. Wij verrekenen het bedrag met de eventuele uitkering die u nog te goed hebt, bijvoorbeeld het vakantiegeld. Lukt dat niet? Dan moet u het bedrag zelf terugbetalen aan de gemeente.

Brief over terugbetaling

Moet u een bedrag terugbetalen aan Werk en Inkomen van de gemeente? Dan krijgt u daarover een brief. Dit is het terugvorderingsbesluit. In deze brief staat waarom, hoeveel, hoe en voor wanneer u het bedrag moet terugbetalen.

Ook vindt u informatie in de brief over het maken van bezwaar. Dit heeft geen opschortende werking. U bent nog steeds verplicht om het bedrag te betalen.

Terugbetalen aan Werk en Inkomen

Maak het bedrag over op:

 • Bankrekeningnummer: NL92 BNGH 0285 1786 01
 • Ten name van: Gem Utrecht W&I ontv.
 • Zet in de omschrijving: uw naam en het administratienummer (ons kenmerk) dat in de brief staat. Hebt u de brief niet bij de hand? Bel ons dan op 030 - 286 55 33. Dan zoeken wij het nummer voor u op.

Betaalt u vanuit het buitenland? Dan gebruikt u ook de BIC-code: BNGHNL2G.

Betalen in het stadskantoor

U kunt het bedrag ook met uw pinpas of contant betalen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer: 030 – 286 55 33.

Betalingsregeling

Wij vragen u het bedrag in 1 keer aan ons terug te betalen. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op over een betalingsregeling. Dit kan via telefoonnummer: 030 – 286 55 33.

Meer aflossen

Hebt u een betalingsregeling met ons afgesproken en lukt het u om een hoger bedrag af te lossen? Dan kan dat altijd. Maak dan het hogere bedrag aan ons over. U hoeft dat niet aan ons door te geven. Wij zien in het systeem dat u meer geld hebt overgemaakt.

Minder aflossen

In sommige situaties kunt u ons vragen om een nieuwe draagkrachtberekening te maken. Dit is een berekening van het bedrag dat u kunt betalen, zonder in financiële problemen te komen. Hierdoor kan de hoogte van de maandelijkse betaling veranderen.
U kunt in de volgende gevallen vragen om een draagkrachtberekening:

 • U krijgt een brief waarin staat dat u verplicht moet aflossen. Vanaf dat moment hebt u 3 weken de tijd om te vragen om een nieuwe berekening.
 • Uw inkomen verandert.
 • Uw persoonlijke omstandigheden veranderen.

Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer: 030 - 286 55 33
U krijgt daarna van ons een brief. In de brief staat welke bewijsstukken wij van u nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Alle inkomensspecificaties (bijvoorbeeld loonstroken) van de laatste 3 maanden.
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden.
 • Alle berichten van de Belastingdienst die u het afgelopen jaar hebt gekregen.
 • Huurspecificatie die u van de verhuurder hebt gekregen of een bewijs van de hypotheek die u moet betalen, mét betalingsbewijzen van de afgelopen 3 maanden.
 • Beschikking van de Belastingdienst (besluit) over de huurtoeslag.
 • Beschikking van de Belastingdienst (besluit) over de zorgtoeslag.
 • Bewijzen van schulden en leningen, mét betalingsbewijzen.
 • De polis en het premieoverzicht van uw zorgverzekering van dit jaar.
 • Bewijzen van eventuele buitengewone uitgaven: kosten die niet onder de gewone maandelijkse lasten vallen.

Automatische incasso zelf regelen bij de bank

Wij maken geen gebruik van automatische incasso. Wilt u automatisch betalen? Regel dit dan zelf met uw bank.

Terugbetalen in dit kalenderjaar: zelfde bedrag

Het is beter om het bedrag hetzelfde kalenderjaar terug te betalen, als dit financieel kan. Dit scheelt namelijk extra kosten, die u het volgende kalenderjaar wel moet betalen.

U hebt het te veel ontvangen bedrag netto van ons gekregen. Wij vorderen het bedrag ook netto terug. Dit betekent dat u net zo veel terugbetaalt als u hebt ontvangen.

Terugbetalen in een volgend kalenderjaar: hoger bedrag

Wij moeten het resterende bedrag in een volgend kalenderjaar bruto terugvorderen. Dit heet bruteren. Dat betekent dat u niet alleen het bedrag terugbetaalt, maar ook de loonbelasting en sociale premies die zijn ingehouden. Het bedrag dat u terugbetaalt is dan hoger dan wat u hebt ontvangen.

Wat gebeurt er als u niet terugbetaalt

Betaalt u het bedrag niet of niet op tijd terug? Dan krijgt u een aanmaning. Betaalt u niet binnen de termijn van de aanmaning? Dan ontvangt u kort daarna een dwangbevel. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw schuld te betalen.
Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel? Dan kunnen wij als overheidsorganisatie zonder tussenkomst van de rechter beslag leggen op uw loon of uitkering.
Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/beslag.
Neem als u problemen hebt met terugbetalen altijd contact met ons op via telefoonnummer: 030-286 55 33.

Vragen

Hebt u nog vragen over het terugbetalen van een bedrag aan Werk en Inkomen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 030 – 286 55 33.

Lukt het u niet om ons te bellen? U kunt uw vragen ook online stellen in het formulier ‘Stel een vraag’ op www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen.

Woont u in Utrecht en hebt u vragen over geldzaken of over hulp bij schulden? Kijk dan op www.geldwijzer030.nl. Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen en waar u terecht kunt voor hulp in Utrecht.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening