Werk en inkomenWeten wat werkt: onderzoek met andere regels voor bijstand

De gemeente wil dat mensen in de bijstand zoveel mogelijk actief zijn in de samenleving en werk vinden. Zodat ze niet te lang afhankelijk zijn van een uitkering. Hoe we dat het beste kunnen aanmoedigen, gaan we in de praktijk onderzoeken. Dit doen we in het experiment: Weten wat werkt.

Wat onderzoeken we

In het onderzoek bekijken we hoe bijstandsgerechtigden andere regels ervaren. En welke regels het meest aanmoedigen om werk te vinden of om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Ook kijken we naar welke gevolgen de regels hebben voor de gezondheid, schulden of de tevredenheid over de eigen situatie. We kijken bijvoorbeeld of bijstandsgerechtigden meer gemotiveerd worden als we de re-integratieverplichting afschaffen. Of dat het helpt om een bonus te geven als iemand een klus doet die door de gemeente wordt aangeboden.

Hoe voeren we het onderzoek uit

We voeren het onderzoek uit samen met Universiteit Utrecht. De proef duurt twee jaar.

We vragen bijstandsgerechtigden of zij mee willen doen aan het onderzoek. Er kunnen 600 mensen meedoen. De 600 mensen worden opgedeeld in zes groepen. Iedere groep krijgt verschillende regels.

Hieronder ziet u welke regels er gelden per groep:

  1. Groep 1 is de controlegroep. Deze groep houdt dezelfde regels als op dit moment. Dit is nodig om de resultaten van de andere groepen te vergelijken met de situatie van nu.
  2. Groep 2 heeft geen re-integratieverplichting. Deze groep hoeft dus niet meer verplicht te solliciteren.
  3. Groep 3 krijgt meer begeleiding en meer contactmomenten met de gemeente.
  4. Groep 4 heeft geen re-integratieverplichting. Bovendien kunnen mensen in deze groep een bonus van € 125 per maand verdienen als ze een klus doen die is uitgezocht door de gemeente.
  5. Groep 5 heeft geen re-integratieverplichting. Deze groep krijgt standaard een bonus van 125 euro bovenop de uitkering. In ruil daarvoor moeten ze een klus doen die door de gemeente is uitgezocht. Als ze dat niet doen, moeten ze de bonus weer inleveren.
  6. Groep 6 heeft geen re-integratieverplichting. Bovendien mogen mensen in deze groep tot € 199 per maand bijverdienen. Voor echtparen is dit € 142 (in totaal).

De invulling van deze groepen kan mogelijk nog iets veranderen. De onderzoeksopzet is nog niet helemaal klaar.

Wie mogen meedoen met de proef

U kunt deelnemen aan het onderzoek als u minimaal zes maanden een bijstandsuitkering van de gemeente Utrecht hebt. Het onderzoek is niet bedoeld voor mensen die een ander inkomen hebben dan een bijstandsuitkering van de gemeente Utrecht.

Uit alle aanmeldingen kiezen we door loting de mensen die kunnen deelnemen. U kunt niet zelf kiezen in welke groep u komt. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Aanmelden nog niet mogelijk

We starten de proef in het voorjaar van 2017. U kunt zich nog niet aanmelden. Als we hierover meer informatie hebben, dan leest u die in het Werk-en-Inkomennieuws en op deze webpagina. Het Werk-en-Inkomennieuws sturen we iedere maand mee met de uitkeringsspecificatie.

Wetgeving

Op basis van de Participatiewet mogen gemeenten onderzoek doen naar de regels in de bijstand. Ook de gemeenten Tilburg, Groningen en Wageningen bereiden soortgelijke onderzoeken voor. Het ministerie van Sociale Zaken heeft een kader opgesteld voor onderzoeken naar andere bijstandsregels.

Contact werk en inkomen

Telefoon: 030 – 286 52 11

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres: zie contactpagina

Neem online contact op