Weten wat werkt Wat gebeurt er met uw gegevens tijdens het onderzoek?

Het onderzoek Weten wat werkt wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Hieronder leest u welke gegevens de universiteit verzamelt en hoe de universiteit met uw gegevens omgaat.

Om welke gegevens gaat het?

De universiteit verzamelt en koppelt voor het onderzoek 4 soorten gegevens van u:

  1. Uw contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum
  2. Uw antwoorden op de vragenlijsten (bij aanmelding, halverwege, na afloop)
  3. Gegevens over werk, re-integratie en bijstand uit de gemeentelijke administratie van Werk en Inkomen en achtergrondkenmerken zoals huishoudenssamenstelling uit de Basis Registratie Personen van de gemeente Utrecht.
  4. Gegevens over inkomen en werk, bekend bij het de landelijke organisatie Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Voor het onderzoek stelt de gemeente dus gegevens van u beschikbaar aan de onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Hiervoor geeft u bij aanmelding voor het onderzoek toestemming. De universiteit verzamelt alle gegevens (dus niet de gemeente). Uw gegevens worden zeer zorgvuldig en onder strikte geheimhouding verwerkt. Resultaten van het onderzoek hebben geen invloed op uw contacten met de gemeente en de dienstverlening van de gemeente.

Gegevens niet gekoppeld aan uw naam

Uw contactgegevens worden alleen door de universiteit gebruikt om contact met u op te nemen voor het afnemen van de vragenlijsten. Eén iemand van de universiteit die niet betrokken is bij het onderzoek, beheert de contactgegevens. Uw contactgegevens worden nooit gekoppeld aan de andere gegevens. De gemeente en de onderzoekers kunnen dus niet zien welke antwoorden u hebt gegeven. Na het onderzoek verwijdert de universiteit uw contactgegevens.

Universiteit bewaart gegevens

De universiteit is verplicht om onderzoeksgegevens 10 jaar te bewaren. Hiervoor heeft de universiteit een beveiligde locatie. Als u deelneemt, gaat u hiermee akkoord. Na afloop van het onderzoek of als u tussentijds stopt, blijven de onderzoeksgegevens beschikbaar voor verder wetenschappelijk onderzoek van de universiteit. De onderzoeksgegevens worden nooit voor andere doelen dan onderzoek gebruikt.

Resultaten niet naar personen herleidbaar

De resultaten van het onderzoek zijn anoniem. Ook als de universiteit na het onderzoek bestanden deelt met andere onderzoekers zijn deze anoniem. Anoniem betekent dat bestanden op geen enkele manier naar personen te herleiden zijn.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 030 - 286 52 11 of via wetenwatwerkt@utrecht.nl.

Hulp en contact Weten wat werkt

Telefoon

030 – 286 52 11

E-mail

wetenwatwerkt@utrecht.nl

Uw mening