Weten wat werkt Wat zijn de afspraken?

Bij uw aanmelding voor het onderzoek bent u akkoord gegaan met de afspraken. De spelregels die gelden per groep hebt u per brief ontvangen en kunt u hieronder teruglezen. 

De spelregels per groep

 • U hoeft niet verplicht te solliciteren of verplicht deel te nemen aan re-integratieactiviteiten (zoals werktrajecten en/of groepsbijeenkomsten).
 • Andere verplichtingen uit de bijstand blijven gelden. Denk aan: doorgeven van wijzigingen in uw situatie, opgeven van inkomen of verblijf in het buitenland. Neem bij twijfel contact met ons op.
 • We verwachten van u dat u actief aan de slag gaat om werk of vrijwilligerswerk te vinden of dat u op een andere manier actief bent. Wat voor u haalbaar is, hangt af van uw mogelijkheden.
 • U kunt zelf kiezen of u gebruik maakt van activiteiten die wij aanbieden. Als u hiervoor kiest, houdt u zich aan de afspraken die daar bij horen.
 • Ieder half jaar nemen we telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. We gaan er vanuit dat u bereikbaar bent voor ons.
 • U vult 3 keer een vragenlijst in. De eerste hebt u al ingevuld, de tweede komt halverwege het onderzoek en de derde aan het eind van het onderzoek. De Universiteit Utrecht neemt hierover contact met u op.
 • U wordt uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek bekijken we samen met u welke extra hulp en begeleiding bij u past. Wat is nodig om u aan werk of vrijwilligerswerk te helpen of om op een andere manier actief te zijn? Misschien bent u al actief; dan bespreken we hoe dat gaat en of we u daarbij extra kunnen ondersteunen.
 • De extra hulp die u krijgt hangt af van uw mogelijkheden. Denk aan: extra gesprekken, een sollicitatietraining of een andere cursus. Ook kunnen we kijken naar bijvoorbeeld schulden of andere problemen die ervoor zorgen dat het voor u lastig is om aan de slag te gaan. We werken daarbij samen met andere dienstverleners met wie u te maken hebt, zoals de afdeling schulddienstverlening en het buurtteam.
 • Er is regelmatig overleg hoe het gaat. We hebben meer tijd voor gesprekken met u.
 • De regels in de bijstand blijven voor u hetzelfde. Alle afspraken die al met u zijn gemaakt, blijven gelden.
 • U vult 3 keer een vragenlijst in. De eerste hebt u al ingevuld, de tweede komt halverwege het onderzoek en de derde aan het eind van het onderzoek. De Universiteit Utrecht neemt hierover contact met u op.
 • Als u werkt naast uw uitkering mag u tijdens het onderzoek (maximaal 1,5 jaar) 50% van het geld houden dat u verdient tot €202 per maand. (Normaal is dat 25% voor een periode van maximaal 6 maanden.)
 • De maximale grens geldt als u alleenstaand bent voor u alleen. Als u een partner hebt of getrouwd bent, voor u samen. Dit is anders dan de normale regeling.
 • U behoudt uw recht op de U-pas en kwijtscheldingsregels van de gemeente. Wij garanderen dat u er niet financieel op achteruit gaat in vergelijking met uw huidige financiële situatie.
 • Het kan zijn dat u aan de Belastingdienst een deel van uw toeslagen (huur- of zorgtoeslag) moet terugbetalen, omdat u extra inkomen hebt gehad. Om mogelijke problemen te voorkomen is het daarom belangrijk dat u tijdig elke verandering van inkomsten doorgeeft aan de Belastingdienst en de gemeente. Bij vragen neem altijd contact met ons op, wij kunnen u hier meer informatie en advies over geven.
 • U vult 3 keer een vragenlijst in. De eerste hebt u al ingevuld, de tweede komt halverwege het onderzoek en de derde aan het eind van het onderzoek. De Universiteit Utrecht neemt hierover contact met u op.
 • De andere regels in de bijstand blijven voor u hetzelfde. Alle afspraken die met u zijn gemaakt, blijven gelden.
 • De regels blijven voor u hetzelfde, er verandert niets.
 • U vult 3 keer een vragenlijst in. De eerste hebt u al ingevuld, de tweede komt halverwege het onderzoek en de derde aan het eind van het onderzoek. De Universiteit Utrecht neemt hierover contact met u op.

De algemene afspraken

 • Mag ik kiezen om wel of niet mee te doen?

  Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering.

 • Wat moet ik precies doen?
  De gemeente werkt voor het onderzoek samen met de Universiteit Utrecht. Tijdens het onderzoek vult u 3 keer een vragenlijst in van de universiteit. Dat kunt u zelf doen of er kan iemand bij u langskomen om de vragenlijst af te nemen. Voor het afnemen van de vragenlijsten werkt de universiteit samen met een onderzoeksbureau. U krijgt op 3 momenten een vragenlijst:
  - als u zich aanmeldt (nulmeting). Deze hebt u in mei 2018 gehad.
  - halverwege het onderzoek (januari 2019)
  - aan het eind van het onderzoek (augustus 2019)
  De Universiteit Utrecht neemt hierover contact met u op.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens?
  Voor het onderzoek stelt de gemeente gegevens van u beschikbaar aan de universiteit. Daarnaast verzamelt de universiteit gegevens van u die bekend zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw gegevens worden door de universiteit zeer zorgvuldig en strikt vertrouwelijk behandeld. De onderzoekers kunnen niet terugzien welke gegevens bij welke personen horen. Uw gegevens worden nooit voor andere doelen dan onderzoek gebruikt. Lees meer over hoe wij omgaan met uw gegevens.

 • Hoe stopt mijn deelname?
  Het onderzoek stopt in oktober 2019. Daarna gelden voor u weer de gewone regels in de bijstand. Wilt u eerder stoppen? Dat kan. U kunt dit telefonisch doorgeven via 030 ‒ 286 52 11 of via wetenwatwerkt@utrecht.nl. Als u kiest om tussentijds te stoppen, krijgt u weer de gewone regels van de bijstand.

  Stopt uw uitkering tijdens het onderzoek? Dan blijft u deelnemer aan het onderzoek. We horen namelijk graag hoe het verder met u gaat.

 • Ga ik er financieel op achteruit?
  Als u meedoet aan het onderzoek, gaat u er in vergelijking met uw huidige situatie niet financieel op achteruit. Dat garanderen we u. Ook alle hulp en ondersteuning die er is voor bijstandsgerechtigden, blijft voor u beschikbaar. Ziet u problemen met bijvoorbeeld belastingen of toeslagen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Hebt u nog vragen over het onderzoek of de spelregels?

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 - 286 52 11 of via e-mail wetenwatwerkt@utrecht.nl. De gemeente kan ook contact leggen tussen u en de verantwoordelijke onderzoeker van de Universiteit Utrecht, prof. dr. Stephanie Rosenkranz.

Hulp en contact Weten wat werkt

Telefoon

030 – 286 52 11

E-mail

wetenwatwerkt@utrecht.nl

Uw mening