Afval Het Nieuwe Inzamelen in Bokkenbuurt

Definitief plan

De gemeente heeft een definitief plan gemaakt voor de locaties van ondergrondse restafvalcontainers in de Bokkenbuurt. De locaties zijn definitief. Bewoners ontvingen een brief en plattegrond.

Bekijk de plattegrond (pdf, 760 kB)

Ter inzage

De plattegrond ligt tot en met 19 januari 2018 ter inzage op het Wijkbureau Zuid op ’t Goylaan 75.

Vindt u het besluit onjuist?

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen tot en met 26 januari 2018.

Vermeld in uw bezwaar:

 • uw naam, adres, datum, handtekening en  telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
 • de verzenddatum van de brief en 4214234/04122017/BD of stuur een kopie van het besluit mee;
 • de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

Hoe kunt u bezwaar indienen?

 • Digitaal: www.utrecht.nl/bezwaar (U kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen).
 • Per post:
     College van Burgemeester en Wethouders
     Postbus 16200
     3500 CE Utrecht

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl