Afval Ondergrondse containers

Utrecht kent 2 soorten ondergrondse containers waar bewoners 7 dagen in de week hun afval kwijt kunnen:

 1. openbare ondergrondse containers (ook wel kringlooppunten genoemd) voor glas, papier en karton, textiel en plastic, blik, en pak. Ga naar Mijnafvalwijzer.nl, of gebruik de gratis Afvalwijzer-app om te zien waar in uw buurt de openbare containers per type afval staan.
 2. ondergrondse containers voor restafval die alleen zijn te gebruiken door bewoners met een toegangspas of sleutel.
  Lees meer over de toegangspas of sleutel
  Lees meer over het gebruik van de toegangspas (pdf, 323 kB)

Gebruik ondergrondse containers

 • Houd rekening met uw buren en omwonenden: let op welk tijdstip u uw afval aanbiedt en probeer dit zachtjes te doen.
 • Gooi uw huisvuil in een goed gesloten zak met een inhoud van maximaal 60 liter in de container. Bij grotere zakken kan de container verstopt raken.
 • Glas en textiel kunt u inleveren bij een openbaar inzamelpunt (kringlooppunt) bij u in de buurt. Zie voor de dichtstbijzijnde locaties in uw buurt: www.mijnafvalwijzer.nl.
 • Plaats geen afval naast de container. Daarmee voorkomt u dat ook anderen dit doen en blijft de omgeving schoon. Het is bovendien illegaal: de boete is maximaal € 90 per overtreding.
 • Controleer alstublieft of de containers echt vol zijn als er afval naast staat. Afval naast de container betekent lang niet altijd dat de container vol is. 
 • Is de container vol of in storing? Gebruik dan de andere container in uw buurt. Met uw pas of sleutel kunt u terecht bij twee containers in uw buurt.
 • Kunt u bij geen van de containers uw afval kwijt? Neem uw afval dan weer mee naar huis.
 • Is de ondergrondse container vol of kapot? Doe dan een melding of bel naar de gemeente via telefoonnummer 14 030. Geef alstublieft het container nummer door. Dan kunnen wij de melding sneller oplossen. Als u op een werkdag voor 12 uur ’s middags een melding doet, proberen wij diezelfde dag nog de container te legen of het afval op te ruimen. Een kapotte container zullen we zo snel mogelijk repareren.
 • Grofvuil hoort niet in of naast de container. U kunt grofvuil gratis inleveren bij een afvalscheidingsstation. Of laat uw grofvuil op afspraak aan huis ophalen.

Schone containers

De ondergrondse restafvalcontainers worden jaarlijks van binnen en buiten schoongemaakt. Merkt u dat de bak erg vies is of stinkt? Doe dan een melding of bel 14 030.

Wat kunt u zelf doen om stankoverlast te voorkomen?

Stank ontstaat als afval niet goed is verpakt en los in de ondergrondse container wordt gedaan. Door het afval goed in een zak te doen, voorkomt u al een hoop (stank)overlast.

Legen van containers

De gemeente leegt de ondergrondse restafvalcontainer minimaal 1 keer per week. Dit getal kan aangepast worden, als dat nodig blijkt te zijn. Wij kijken hiervoor naar meldingen van bewoners en signalen van onze eigen medewerkers.
Na het plaatsen van de ondergrondse containers in woonwijken houden we de eerste 6 weken het gebruik van de containers extra goed in de gaten.

Volle of verstopte container melden?

Is een ondergrondse container vol of kapot? Doe dan een melding of bel 14 030. Controleer voordat u een melding doet eerst of de containers echt vol zijn.

Zwerfvuil naast een container?

Ziet u zwerfvuil naast een ondergrondse container liggen? Doe dan een melding of bel 14 030. Tijdens dagelijkse rondes in de wijk (ook in het weekend) controleren we zo veel mogelijk ondergrondse containers en openbare inzamelpunten. Zwerfvuil naast de ondergrondse containers halen we op. Komt zwerfvuil vaker voor op een bepaalde plek? Dan houden toezichthouders extra toezicht.

Voorwaarden plaatsen containers

Bij het kiezen van een locatie voor een ondergrondse restafvalcontainer gelden een aantal belangrijke voorwaarden:

 • container is voor de inzameldienst goed bereikbaar
 • container past logisch in het inrichtingsplan
 • container stoort het uitzicht van de omwonenden niet
 • verkeer en voetgangers kunnen goed langs de container
 • locatie van de container is goed bereikbaar voor alle woningen
 • afstand van de container tot de erfgrens is minimaal 2 meter (vanuit het hart van de container)
 • afstand van de container tot de gevel van de woning is minimaal 3 meter. Gaat het om een dichte muur, dan kan de afstand minimaal 2 meter zijn. Ook hiervoor geldt de afstand gemeten vanuit het hart van de container.

Het liefst plaatsen we de container niet aan de zuidwestkant van tuinen met een terras. In Nederland waait de wind vaak uit zuidwestelijke richting. Een container aan de zuidwestkant kan dan voor stankoverlast zorgen.

We proberen ervoor te zorgen dat u niet meer dan 125 meter hoeft te lopen naar de dichtstbijzijnde container. Dit is niet overal mogelijk. In sommige straten is namelijk geen ruimte voor een container.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl