Afval Nascheiden plastic, blik en pak

We gaan over op nascheiding van plastic, blik en pak uit het restafval. Het apart inzamelen van plastic, blik en pak gaat dus stoppen. Dit gebeurt in fasen. Inwoners krijgen een brief met alle informatie zodra de afvalinzameling in hun wijk verandert. Tot die tijd kunnen inwoners gebruikmaken van een kliko of ondergrondse container voor het apart aanbieden van plastic, blik en pak.

Door nieuwe technieken bij de afvalverwerking kunnen plastic, blik en pak goed uit het restafval worden gescheiden. Het levert tegelijkertijd meer gescheiden plastic, blik en pak op. Dit afval kan gebruikt worden voor nieuwe producten zoals shampooflessen, bouwemmers, tuinstoelen en kliko’s. De gemeenteraad heeft daarom op 26 november 2020 besloten om te stoppen met het apart inzamelen van plastic, blik en pak. 

Ondergrondse containers voor plastic, blik en pak

De ondergrondse containers blijven. We gaan deze gebruiken voor de inzameling van bijvoorbeeld papier en karton.

Kliko's voor plastic, blik en pak

In sommige delen van de stad gebruiken inwoners kliko’s voor plastic, blik en pak. We gaan deze kliko’s ophalen om opnieuw te kunnen gebruiken. Inwoners krijgen een brief met alle informatie zodra de afvalinzameling in hun wijk verandert.

Let op: we reiken geen nieuwe kliko’s meer uit voor plastic, blik en pak.

Wel kliko’s voor groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton

Wij blijven kliko’s geven aan huishoudens voor het aan huis scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton. Dit doen we als allebei de onderstaande punten voor u gelden:

  • u hebt op uw eigen terrein genoeg ruimte om een kliko neer te zetten
  • u woont in een straat of buurt waar er kliko’s worden gebruikt, wij besluiten per wijk, buurt of straat of er kliko’s gebruikt worden om afval in te zamelen

Hulp en contact Afval

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier