Afval Proef nascheiden plastic, blik en pak

Jongetje voor krijtbord met daarop getekend kartonnen doos + papier = boekje

Utrecht deed sinds eind 2018 een proef met het nascheiden van plastic, blik en pak uit het restafval in de hele stad. Alleen niet in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. We deden deze proef om te kijken of het nascheiden helpt om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Nascheiden van het restafval betekent dat de afvalverwerker het plastic, blik en pak achteraf in de fabriek uit het restafval haalt.

Resultaten proef

Uit de proef blijkt dat de resultaten van nascheiding van plastic, blik en pak beter zijn dan met de inzameling van plastic, blik en pak aan huis (bronscheiding). Met nascheiding wordt 51% van het plastic, blik en pak gescheiden en met bronscheiding ongeveer 26%. Daarom is het voorstel aan de gemeenteraad om in fases te stoppen met de inzameling van plastic, blik en pak aan huis en over te gaan op nascheiding. Alle inwoners kunnen dan uiteindelijk hun plastic, blik en pak bij het restafval doen. De gemeenteraad neemt hierover later in 2020 een besluit.

Bekijk de nieuwe grondstoffennota 2020 en lees meer over nascheiding van plastic, blik en pak

Geen nieuwe kliko’s voor plastic, blik en pak

In afwachting op het besluit van de gemeenteraad kunt u geen kliko’s voor plastic, blik en pak aanvragen in de wijken waar op dit moment Het Nieuwe Inzamelen gaat komen. En waar ook de proef met het nascheiden van plastic, blik en pak liep. Dat is verspilling, als we besluiten om in de hele stad het plastic, blik en pak na te scheiden uit het restafval. U kunt gebruik blijven maken van de bestaande ondergrondse containers voor plastic, blik en pak of nu het plastic, blik en pak bij het restafval in de zak doen.

Is bij u Het Nieuwe Inzamelen al ingevoerd?

Dan kunt u nog wel in afwachting op het besluit een kliko voor plastic, blik en pak aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de huidige kliko voor plastic, blik en pak kapot of kwijt is. U kunt de kliko bij ons aanvragen via telefoonnummer 14 030.

Lees meer over het aanvragen van een kliko

Wel kliko’s voor groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton

Wij blijven kliko’s geven aan huishoudens voor het aan huis scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton. Dit doen we als allebei de onderstaande punten voor u gelden:

  • u hebt op uw eigen terrein genoeg ruimte om een kliko neer te zetten
  • u woont in een straat of buurt waar er kliko’s worden gebruikt, wij besluiten per wijk, buurt of straat of er kliko’s gebruikt worden om afval in te zamelen

Hulp en contact Afval

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier