Afval Proef nascheiden plastic, blik en pak

Jongetje voor krijtbord met daarop getekend kartonnen doos + papier = boekje

Vanaf 1 december 2018 start een proef met het nascheiden van plastic, blik en pak uit het restafval. De verwerker van het Utrechtse restafval (Afval Verwerking Rijnmond) bouwde een speciale installatie om het afval na inzameling nog een keer te scheiden (nascheidingsinstallatie). Hierdoor is het voor Utrecht mogelijk om plastic, blik en pak uit het restafval na te scheiden. 

Hoelang duurt de proef met nascheiden?

De proef duurt tot en met 2020.

Waar doen we de proef?

De proef met nascheiding van plastic, blik en pak doen we in wijken waar inzameling met kliko’s niet of nauwelijks mogelijk is. Dat geldt voor ongeveer driekwart van de Utrechtse huishoudens.

Waarom doen we de proef?

Bij de huishoudens waar we de proef doen, zit relatief veel plastic, blik en pak in het restafval. Dit afval wordt verbrand en hierdoor gaan waardevolle grondstoffen verloren. Uit de proef moet blijken of nascheiding van plastic, blik en pak helpt om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken.

Hoe kan ik het beste mijn plastic, blik en pak aanbieden?

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de kwaliteit is en hoeveel plastic, blik en pak we uit de nascheiding halen. Daarom is scheiden van afval zo dicht mogelijk bij huis (we noemen dit bronscheiding) zolang de proef duurt belangrijk. Scheidt u nu al uw afval door kliko’s of ondergrondse containers te gebruiken? Dan kunt u dat blijven doen.

Hulp en contact Afval

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Uw mening