Monument, vergunning werkzaamheden aanvragen

Als u een beschermd monument bezit, wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U hebt dan meestal een vergunning nodig: een omgevingsvergunning monument.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat kan alleen als het uiterlijk van de binnenkant of buitenkant van het monument niet verandert. Voorbeelden zijn:

 • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
 • vervangen van kapotte ruiten door hetzelfde type glas
 • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit soms zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan kan het verbouwen van deze onderdelen ook vaak zonder vergunning.

Voor grotere reparaties hebt u de vergunning wel nodig.

Zonnepanelen en zonnecollectoren

Regels

Voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren op beschermde monumenten en in beschermde stads- of dorpsgezichten zijn er regels in de gemeente Utrecht.

Lees meer over de regels en de vergunning voor zonnepanelen en zonnecollectoren

Vergunning

 • Voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op beschermde monumenten hebt u altijd een vergunning nodig.
 • Voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op niet-beschermde gebouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten hebt u soms een vergunning nodig.

Bekijk of u een vergunning nodig hebt

Twijfelt u over de mogelijkheden over plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren? Neem dan contact met ons op.

Monument of niet?

De gemeente houdt een lijst bij met alle monumenten in Utrecht. Vaak kunt u ook in het koopcontract van uw huis of bedrijf zien of het een monument is. Meestal stelt de makelaar of de notaris u daarvan op de hoogte.

Er zijn 2 categorieën monumenten: rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Voor beide vraagt u een omgevingsvergunning/monument aan bij de gemeente. Wel is er verschil in het proces. Dat geldt met name voor de doorlooptijd.

Wat te doen?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Wilt u zeker weten of u een vergunning moet aanvragen? Dan kunt u daar eerst een vergunningscheck doen. 

Doe vergunningcheck/vraag omgevingsvergunning aan

Bij de aanvraag doet u tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie. Daarop moet onder andere de volgende informatie staan:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimtes en gebouwen
 • lengte- en dwarsdoorsnedes
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • principedetails (schaal 1:5 of 1:10), dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw

Daarnaast kan om de volgende informatie gevraagd worden:

 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit
 • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
 • een bouwbestek

Eerst een afspraak

U kunt het beste vóór uw aanvraag eerst een afspraak maken met ons. Een medewerker komt meestal het gebouw bekijken en uitleggen hoe het proces in elkaar zit. Ook geeft deze medewerker duidelijk aan welke aanpassing van uw monument wel en niet haalbaar is.

Is uw plan haalbaar, dan maakt u een eenvoudig schetsplan, eventueel met foto's. Wij bespreken dit plan tijdens een wekelijkse vergadering. Binnen een week hoort u of u de omgevingsvergunning/monument kunt aanvragen. Bij het aanvragen van de vergunning in het Omgevingsloket online ziet u of de gemeente, provincie of het rijk over de vergunning voor uw monument gaat.

Hoe lang duurt het?

Doet u een grote verbouwing aan uw monument? Voor de omgevingsvergunning voor een rijksmonument krijgt u dan te maken met de uitgebreide aanpak ('uitgebreide procedure'). De beslissing komt binnen 6 maanden.

Voor alle andere aanpassingen volgen we de normale aanpak ('reguliere procedure'). Dit geldt ook voor veranderingen aan provinciale monumenten. De beslissing komt binnen 8 weken.

Deze periodes kunnen we zo nodig nog met 6 weken verlengen.

Kosten 2023

 • 1,13% van de kosten van de werkzaamheden met een minimum van € 162,85 en maximum van € 16.285,00 (afhankelijk van het verbouwplan kunnen er kosten zijn voor andere omgevingsvergunningen die nodig zijn)
 • Krijgt u de vergunning niet? Dan betaalt u 70% van wat de vergunning gekost zou hebben met een minimum van € 162,85 en een maximum van € 6.976,30
 • Stoppen van een vergunning die u al had gekregen op eigen verzoek (binnen 26 weken) kost 75% van de kosten van de vergunning met een minimum van € 162,85 en een maximum van € 7.474,75.

Hulp en contact Monumenten

Telefoon

14 030

E-mail

monumenten@utrecht.nl