Wat wilt u verbouwen?

Binnen verbouwen

Binnen in huis mag u verbouwen zonder vergunning als de draagconstructie niet verandert. Verandert u de draagconstructie wel? Dan hebt u een omgevingsvergunning bouwen (bouwvergunning) nodig.

Buiten verbouwen

Vakantiehuis, woonwagen of tijdelijk gebouw

Voor een verbouwing van een vakantiehuis, woonwagen of tijdelijk gebouw hebt u altijd een vergunning nodig.

Technische eisen

Alle technische eisen voor bouwen (ook bouwen zonder vergunning) staan in het Bouwbesluit. Aan deze technische eisen moeten alle bouwwerken in Nederland voldoen. U zorgt er zelf voor dat uw verbouwing aan deze regels voldoet. Voldoet een bouwwerk niet aan deze regels? Dan kan de gemeente u achteraf opdracht geven dingen weer te veranderen.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen