Bouwen en verbouwen Schutting, hek of heg neerzetten

Wilt u tussen uw tuin en die van de buren een heg, schutting, muur of hek zetten? Of wilt u dit doen tussen uw grond en de weg? Dat heet een erfafscheiding.

Voor het neerzetten van een heg, bomen of struiken hebt u geen vergunning nodig. Zie wel de tips hieronder. Voor een hek, muur of schutting maakt het uit hoe hoog die wordt.

Hek/muur/schutting tot en met 1 meter hoog

U mag altijd een hek, muur of schutting van maximaal 1 meter hoog bouwen. Er is 1 uitzondering: als u in een monument of beschermd stadsgezicht woont. Ga dan naar de pagina Monument, vergunning werkzaamheden aanvragen.

Hek/muur/schutting tussen 1 en 2 meter hoog

Voor deze hoogte hebt u soms een vergunning nodig.

  • Aan de achterkant van uw huis mag meer dan aan de voorkant.
  • U kunt het beste kiezen voor een schutting met rechte vormen.
  • Ook maakt u meer kans als de muur of schutting niet helemaal dicht is.

Ga naar de pagina Stap 1. Wel of geen vergunning nodig? om te zien of u een vergunning moet aanvragen.

Hek/muur/schutting meer dan 2 meter hoog

Voor een schutting of muur van meer dan 2 meter hoog krijgt u bijna nooit een vergunning. Wilt u dit toch proberen, ga dan naar Stap 2. Uw aanvraag voorbereiden.

Tips

  • Wilt u weten waar de grens van uw grond precies ligt? Dit kunt u navragen bij het Kadaster.
  • Overleg uw plan altijd met uw buren.

Tips voor bomen, struiken of heg

In Utrecht mag u bomen niet vlak tegen de grens met de tuin van uw buren planten. U moet ze minstens 50 cm daar vanaf zetten. Die afstand moet u meten vanuit het midden van de voet van de boom. Staat een boom dichterbij? U kunt de rechter dan toestemming vragen om de boom weg te halen.

Als uw buren toestemming geven, mag u de boom wel dichter bij de grens tussen de tuinen planten. Die toestemming moet u bij de notaris vastleggen als 'erfdienstbaarheid'. En dat moet u laten opnemen in het kadaster. Verder mag u wel een boom vlak bij een weg neerzetten.

Struiken en heggen mag u wel vlak tegen de grens van de tuin van uw buren planten. 

Kosten samen delen

Wilt u een muur midden op de erfafscheiding? Dus voor de ene helft op de grond van uzelf en voor de andere helft op de grond van uw buren? Dan kunt u eisen dat uw buren daaraan meewerken. De muur is dan van u samen en u betaalt hier ook samen voor. Als uw buren niet meewerken, dan kunt u naar de rechter stappen. Dit is geen zaak van de gemeente.

Ruzie met de buren of last van elkaar

Hebt u ruzie met de buren over bijvoorbeeld de heg of de plaats van de schutting? De gemeente bemoeit zich daar niet mee. U moet hiervoor naar de rechter.

Hangen de takken van een boom van de buren boven uw tuin? Dan kunt u de buren vragen de takken af te zagen. Als ze dat niet doen, kunt u het zelf doen. Daarbij mag u niet op de grond van de buren staan of lopen. Boomwortels mag u altijd doorzagen en weghalen. Vruchten van bijvoorbeeld een appelboom zijn van u zodra ze uit de boom op uw terrein vallen. U mag geen vruchten van de buren plukken.

Neemt een boom van de buren lucht of licht weg? En bent u het daarover niet eens met de buren? U kunt de rechter om een oordeel vragen.

Hebt u last van een boom van de gemeente? Ga dan naar de pagina Overlast van bomen.

Wilt u weten wat u moet toestaan van uw buren en wat niet? Kijk op de pagina (Ver)bouwen en uw buren.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen