Bouwen en verbouwen Woning aan de binnenkant verbouwen

Woont u met 1 huishouden in dezelfde woning? Wilt u die woning aan de binnenkant verbouwen? Dan hebt u vaak geen vergunning nodig.

U hebt wél een vergunning nodig in de volgende gevallen.

  • U verandert de 'draagconstructie'. Bijvoorbeeld als u een muur weghaalt waarop een verdieping of het dak erboven steunt. Of als u balken weghaalt uit vloeren of daken die daardoor zwakker worden. U mag geen gevaar lopen dat er iets instort.  Neem in dit geval contact op met een constructeur. Dat is een vakman die u hierbij helpt.
  • U splitst de woning in meerdere woningen. Ga naar de pagina Woningvorming, vergunning aanvragen.
  • Uw woning is een monument. Ga naar de pagina Monument, vergunning werkzaamheden aanvragen.
  • Uw woning wordt groter door de verbouwing. Ga dan naar de pagina Aanbouw of uitbouw maken.

Hebt u een vergunning nodig? Ga naar de pagina Stap 2. Uw aanvraag voorbereiden.

Tip

Overleg altijd met uw buren over uw bouwplan.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen