Bouwen en verbouwen Regels en eisen bij (ver)bouwen

Als u bouwt of verbouwt zijn er een aantal regels waaraan u zich moet houden.

(Ver)bouwen en uw buren

U hebt rechten en uw buren ook. Wat moet u van elkaar goedvinden?

Welstand

Past uw verbouwing in de omgeving? Hier kijkt de welstandscommissie naar. Vroeger heette dit de schoonheidscommissie. De welstandscommissie is zelfstandig en heeft geen banden met andere organisaties. De commissie adviseert ons over bouwplannen en aanvragen voor het verbouwen van een monument. Hierbij kijkt zij naar de regels die staan in de welstandsnota.

Technische eisen

Voldoet uw verbouwing aan alle technische eisen? Deze staan in het Bouwbesluit.

Gas, water, licht, riool

U moet uw huis aansluiten op het riool van de gemeente, en openbare nutsvoorzieningen (gas, water, elektra). Dit staat in de gemeentelijke bouwverordening.

Bodemonderzoek

We vragen om bodemonderzoek als we denken dat de grond vervuild kan zijn.

Bouwdossier bekijken

  • Bouwarchief: een oude bouwvergunning of bouwtekening kunt u uit het archief opvragen.
  • Nieuw bouwplan van een ander bekijken? Stuur dan een e-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl met: uw naam en telefoonnummer, WABO-nummer (als u dat hebt), adres waarover u informatie wilt bekijken.

Bouw veilig en beperk overlast

Een verbouwing geeft vaak hinder voor de omgeving. Met een (verplicht!) bouwveiligheidsplan beperkt u de overlast voor omwonenden. Ook zorgt u dat de straat tijdens de bouw bereikbaar blijft. En u geeft aan bij wie mensen moeten zijn bij problemen. Zie de Toolbox bouwhinder voor ondernemers.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen