Stap 3. Aanvragen (bouw)vergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, hebt u meestal een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Soms kunt u zonder vergunning (ver)bouwen. Meestal gaat dat om kleine bouwactiviteiten. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Zie Stap 1. Wel of geen vergunning nodig?. Daar leest u ook meer over de vergunningscheck.

Hebt u wel een vergunning nodig? Dan zijn er 2 mogelijkheden.

 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, normale aanpak ('reguliere procedure'). Dit is de meest voorkomende vergunning.
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide aanpak ('uitgebreide procedure'). Die vergunning hebt u nodig:

Aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het omgevingsloket online.

Vraag een omgevingsvergunning aan

Meesturen

Bij de aanvraag voegt u tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie. Het gaat onder meer om het volgende:

 • foto's van hoe het gebouw of de plek er nu uitziet
 • tekening van het gebouw en de grond uit het kadaster, schaal 1:1.000 of 1:500
 • tekeningen in schaal 1:100 of 1:50: 
  • een plattegrond van iedere verdieping van het bouwwerk
  • lengte- en dwarsdoorsnede(n)
  • alle gevels
 • tekening van details van het gebouw in schaal 1:5 of 1:10
 • een beschrijving van het gebruik van alle ruimtes in het bouwwerk
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit

Sterk en stabiel

Bij veel bouwwerken speelt het zogenoemde 'constructieprincipe' een rol. Dit betekent dat u goed moet nadenken hoe u een bouwwerk maakt. Het moet sterk en stabiel zijn. En dat moet u ook bewijzen bij het aanvragen van de vergunning. Weet u niet zeker of u daar zelf voor kunt zorgen? Schakel dan een vakman in.

Kosten 2022

De kosten voor een bouwvergunning bestaan uit een percentage van de kosten die u voor de bouw of verbouwing maakt. Dat is zonder btw. We stellen de bedragen elk jaar opnieuw vast. U betaalt ook als u de vergunning niet krijgt.

Bij bouwkosten minder dan € 1.000.000 (1 miljoen euro) betaalt u voor de vergunning 2,27% van de bouwkosten met een minimum van € 157,35.

Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan betaalt u nog eens 16% van wat u betaalt voor het bouwen zelf. U betaalt minimaal € 357,45.

Deze kosten komen uit de zogenoemde 'legesverordening', een overzicht van wat u aan ons betaalt voor allerlei dingen. U vindt daarin ook de kosten voor duurdere gebouwen.

Meer informatie: Beleidsregel bepalen kosten omgevingsvergunning

Beloning voor duurzaamheid

Hebt u met uw bouwplan een bijdrage geleverd aan duurzaamheid? Dan hebt u misschien recht op een vermindering van de kosten. Lees hier meer over in paragraaf 4 van de legesverordening.

Krijgt u de vergunning?

Misschien wilt u eerst zeker weten of u de (bouw)vergunning wel krijgt. U kunt dan een 'indicatie' aanvragen. We kijken daarvoor hoeveel kans u maakt op het krijgen van de vergunning. Zo maakt u minder kosten dan wanneer u de vergunning voor niets aanvraagt. Zie daarvoor Omgevingsvergunning, indicatie aanvragen.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen