Stap 4. Uw aanvraag is in behandeling

Hebt u een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd? De gemeente gaat die behandelen. Het duurt een paar weken voor u wat hoort.

Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 aanpakken: normaal ('reguliere procedure') en uitgebreid ('uitgebreide procedure').

Bij de normale aanpak gaat het om eenvoudige aanvragen. De gemeente neemt dan meestal binnen 8 weken een besluit. Deze tijd mogen wij 1 keer verlengen met 6 weken.

De uitgebreide aanpak geldt in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij grote afwijkingen van het bestemmingsplan. Een besluit van de gemeente kan dan 6 maanden duren. Ook deze tijd mogen wij 1 keer verlengen met 6 weken.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen