Stap 5. Uitvoering en controle op de bouw

U hebt een bouwvergunning gekregen en de bouw gaat starten. Waar moet u nog aan denken?

Overleg met de buren

Het is altijd goed om vooraf uw buren over uw bouwplannen te vertellen. Misschien kunt u met een kleine aanpassing problemen en vertraging voorkomen. Het kan ook zijn dat u op het terrein van uw buren moet zijn. Bijvoorbeeld om een steiger te plaatsen. Zie ook de pagina (Ver)bouwen en uw buren.

Controle van de bouw

Gaat uw verbouwing beginnen? Wij willen graag in de gaten houden hoe het gaat. U kunt beginnen met (ver)bouwen op de datum die in de vergunning staat. Wel moet u dat minimaal 7 dagen van tevoren aan ons laten weten. Dan kan een inspecteur opletten dat het werk goed gebeurt.

Meld het begin van de bouw

Openbare grond gebruiken

Wilt u een container of steiger op de stoep of op een parkeerplaats zetten? Daarvoor hebt u meestal een vergunning nodig.

Vraag een vergunning inname openbare grond aan

Schade door bouwen

Waar wordt gebouwd, kan wel eens iets beschadigd raken. Dat is niet altijd te voorkomen. Lees meer over kans op schade

Verbouwen als u op of aan het water woont

Wilt u een steiger bouwen bij uw woning op of aan het water? Controleer dan of u een watervergunning nodig hebt.

Omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten

Hebt u een omgevingsvergunning gekregen? En gaat deze omgevingsvergunning voor een ander persoon gelden? Dan kunt u de vergunning op een andere naam laten zetten. Bijvoorbeeld: u hebt een vergunning aangevraagd voor een aanbouw van uw huis. Maar u gaat verhuizen voordat u begonnen bent met de verbouwing. U kunt dan de omgevingsvergunning op de naam van de nieuwe eigenaar zetten.

Wat te doen?

U meldt bij de gemeente dat u de omgevingsvergunning wilt 'overdragen'. Dit doet u schriftelijk. Doe de melding minimaal een maand van tevoren. U moet de volgende gegevens melden:

  • naam en adres van degene die de vergunning nu heeft
  • naam en adres van degene die de vergunning moet krijgen
  • waarvoor u de omgevingsvergunning hebt aangevraagd (activiteit)
  • het kenmerk van de omgevingsvergunning
  • de datum waarop de omgevingsvergunning zal overgaan op de andere persoon

Stuur uw brief naar:

Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Binnen 6 weken krijgt u bericht dat de omgevingsvergunning aan de ander is gegeven. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.

Onderliggende wetten:

Hulp en contact Bouwen en verbouwen