Bouwen en verbouwen Bouwplannen in uw buurt

De gemeente is verplicht om plannen bekend te maken. Zo kunt u weten welke vergunningen uw buurtgenoten aanvragen. En welke besluiten de overheid neemt.

In een bekendmaking over een aanvraag of besluit staat:

  • adres/locatie
  • kenmerk
  • omschrijving
  • datum
  • mogelijkheid voor geven van uw mening of bezwaar maken

Plannen bekijken

De bekendmakingen staan op de site met bekendmakingen van de overheid. U kunt ze ook op de kaart zoeken.
Wilt u op de hoogte blijven van alle vergunningaanvragen in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

De plannen liggen ook bij de balie in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht. Om ze te bekijken, kunt u een afspraak maken.

Maak een afspraak

U kunt de volgende plannen inzien:

  • aanvragen voor een omgevingsvergunning
  • 'ontwerpbesluiten' over een omgevingsvergunning
  • aanvragen voor een archeologievergunning

Hebt u een vraag? U kunt ons bellen (14 030) of mailen naar vooroverleg@utrecht.nl.

Reageren op een plan of bezwaar maken

Wilt u reageren op een bouwplan? Of wilt u bezwaar maken tegen het aanvragen van een vergunning door iemand in uw woonbuurt? Ga dan naar de pagina Reageren op een bouwplan.

Illegale bouw of verkeerd gebruik van een gebouw

Denkt u dat iemand in uw buurt zonder vergunning aan het verbouwen is? Of gebruikt iemand zonder toestemming bijvoorbeeld een woonhuis als winkel? Lees meer of doe een melding op de pagina Illegale bouw of gebruik van een gebouw.

Burenrecht

Buren moeten rekening met elkaar houden. Op de pagina (Ver)bouwen en uw buren vindt u een overzicht van uw rechten en plichten.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen

WhatsApp voor ondernemers

logo van whatsapp 06 - 22 09 84 78
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur