Bouwen en verbouwen Duurzaam bouwen

Duurzame gebouwen zijn steeds belangrijker. Grondstoffen raken op en het klimaat verslechtert. Allerlei maatregelen kunnen dit tegengaan. Denk aan het goed isoleren van uw huis of een groen dak.

Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen om energie besparen, isoleren of groene daken. Ook ventilatie is belangrijk. En huizen moeten makkelijk aan te passen zijn zodat je er oud in kunt worden.

Hulp

Wilt u aan de slag met uw eigen huis of bedrijf? En weet u niet hoe u moet beginnen? Of welk bedrijf u hierbij kan ondersteunen? Neem gerust contact op, wij helpen u graag. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Subsidie

Naast hulp kunt u allerlei subsidies bij ons krijgen.

Subsidies wonen en leefomgeving

Subsidies milieu en duurzaamheid

Andere ondersteuning met geld

  • Gaat u een huis bouwen of verbouwen en wordt de woning energiezuinig? Dan kunt u korting krijgen op de kosten voor de bouwvergunning. Zie de legesverordening (tarieventabel paragraaf 4).
  • Voor het energiezuinig maken van uw huis kunt u een duurzaamheidslening afsluiten.

Hulp voor professionals

Wilt u in Utrecht bouwen en werken met het programma GPR-gebouw? Daarmee kunt u uw bouwplan doorrekenen en zien hoe het staat met de duurzaamheid. Via de gemeente kunt u een deellicentie krijgen. Stuur daarvoor een mail naar duurzaamheidsteam@utrecht.nl.

Voorbeelden duurzame woningen en wijken

Beleid

In Utrecht is duurzaam bouwen al jaren een belangrijk onderwerp. Ook in het coalitieakkoord is hier aandacht voor. Eerder heeft de Utrechtse gemeenteraad besloten dat we in Utrecht op de volgende manier moeten bouwen:

Duurzaam bouwen heeft raakvlakken met onder andere energiebeleid, woonbeleid, beleid voor bodem en grondwater, groenbeleid, gezondheidsbeleid en waterbeleid en het beperken van wateroverlast.

Om duurzaamheid te meten, gebruiken we in Utrecht vaak instrumenten zoals GPR-gebouw en BREEAM. Met name bij tenders werken we hiermee. Een tender is een soort wedstrijd waaraan bouwers meedoen om op grond van de gemeente te kunnen bouwen. De bouwer met het beste plan wint de opdracht. In die score telt duurzaamheid mee.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier

Uw mening