Bouwen en verbouwen Regels en eisen bij (ver)bouwen

Als u bouwt of verbouwt zijn er een aantal regels waaraan u zich moet houden.

  • U hebt rechten en uw buren ook. Wat moet u van elkaar goedvinden?
  • Past uw verbouwing in de omgeving? Hier kijkt de welstandscommissie naar. Vroeger heette dit de schoonheidscommissie. De welstandscommissie is zelfstandig en heeft geen banden met andere organisaties. De commissie adviseert ons over bouwplannen en aanvragen voor het verbouwen van een monument. Hierbij kijkt zij naar de regels die staan in de welstandsnota.
  • Voldoet uw verbouwing aan alle technische eisen?  Dit staat in het Bouwbesluit.
  • U moet uw huis aansluiten op het riool van de gemeente, en openbare nutsvoorzieningen (gas, water, elektra). Dit staat in de gemeentelijke bouwverordening.
  • De gemeente vraagt om bodemonderzoek als wij denken dat de grond vervuild kan zijn.
  • Het is soms handig of nodig om de oude bouwtekeningen bij de hand te hebben. U kunt de bouwtekeningen bij de gemeente bekijken.
  • Een verbouwing geeft vaak hinder voor de omgeving. Met een (verplicht!) bouwveiligheidsplan beperkt u de overlast voor omwonenden. Ook zorgt u dat de straat tijdens de bouw bereikbaar blijft. En u geeft aan bij wie mensen moeten zijn bij problemen. Zie de Toolbox bouwhinder voor ondernemers.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen

WhatsApp voor ondernemers

06 - 24 92 76 65
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Uw mening