Bouwen en verbouwen Asbest

Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten zeer kleine vezels. Die vezels lijken op naalden. Het is sterk, goedkoop, isolerend en brandwerend.

Asbest werd na de oorlog tot 1994 gebruikt in een groot aantal verschillende bouwmaterialen. In de meeste huizen uit deze periode is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld in golfplaten voor schuurtjes.

Asbest kan op verschillende manieren verwerkt zijn in materiaal.

  • Hechtgebonden asbest: asbestvezels zitten vast in het materiaal, bijvoorbeeld in cement. Zolang het materiaal niet beschadigd, versleten of verweerd is, komen de vezels niet in de lucht terecht. Onbeschadigd materiaal met hechtgebonden asbest kunt u gewoon laten zitten.
  • Niet-hechtgebonden asbest: vezels zitten niet vast in het materiaal. Er is groter risico dat asbestvezels in de lucht komen. Als 'niet-hechtgebonden' asbest niet goed is afgedekt, moet dit materiaal zo snel mogelijk worden weggehaald of afgedekt door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbest en gezondheid

Wanneer asbest afbrokkelt of beschadigd raakt, kan dit gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademing diep in de longen doordringen en vele jaren later nog long-, longvlies- of buikvlieskanker veroorzaken. Asbest is alleen gevaarlijk als iemand losgeraakte vezels inademt. 

Meer informatie: Asbest en gezondheid

Witte pakken: hier wordt veilig gewerkt

Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderden, dan kan dat er bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest. Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen, waaronder de beschermende witte pakken. De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) controleert hierop.

Hoe haalt u asbest weg?

Bij het verwijderen van asbest moet u voorkomen dat de schadelijke asbestvezels in de lucht terechtkomen. Daarom zijn er strenge regels om asbest veilig te verwijderen. Er gelden verschillende regels voor inwoners die uit hun eigen huis asbest weghalen en voor bedrijven.

Asbest diervriendelijk verwijderen

In veel woningen en gebouwen broeden huismussen en gierzwaluwen, of er komen vleermuizen voor. Deze dieren zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Het verwijderen van asbest kan negatieve gevolgen hebben voor deze dieren.

Op de pagina diervriendelijk bouwen leest u hoe u rekening kunt houden met deze dieren bij het (laten) verwijderen van asbest.

Waar kan asbest in zitten?

Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, vooral in bouwmaterialen. In veel woningen, gebouwen en voorwerpen is asbest gebruikt. Het komt onder andere voor in golfplaten, vinylvloerbedekking, bloembakken, platen voor gevels, balkons en badkamers, pijpen voor schoorstenen en riolering, vensterbanken, warmhoudplaatjes, haardrogers, broodroosters en 'kachelkoord', voor het aansluiten van kachels en kachelpijpen. 

Vanaf 2024 verbod op asbestdaken

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.
Meer informatie: asbestbeleid Rijksoverheid

Veelgestelde vragen

Ik ben begonnen met klussen en denk dat ik asbest heb ontdekt. Wat moet ik doen?

Mijn woningcorporatie laat asbest weghalen uit mijn woning en zegt dat ik gewoon thuis kan blijven. Klopt dat?

Ik zie mensen asbest weghalen en ik vertrouw het niet. Wat moet ik doen?

Hulp en contact Bouwen en verbouwen