Bouwen en verbouwen Asbestdaken weghalen

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom wil de Rijksoverheid vanaf 2025 een verbod op daken waar asbest in zit, bijvoorbeeld golfplaten op schuurtjes. Hebt u een asbestdak op een schuurtje of bijgebouw? Dan moet u het (laten) weghalen. U moet daar zelf voor zorgen. De gemeente helpt u met informatie en voorlichting.  

Gevaar voor de gezondheid

Regen en wind kunnen de asbest beschadigen, waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Als u de losse asbestdeeltjes inademt, dan kan dat schadelijk zijn voor uw gezondheid. Daarom wil de Rijksoverheid asbestdaken verbieden. Bekijk de belangrijkste asbestregels van de Rijksoverheid.  

Vóór 2025 Utrecht vrij van asbestdaken

In Utrecht willen we alvast vooruitlopen op het verbod. Als gezonde gemeente willen we al vóór 2025 vrij van asbestdaken zijn. De komende jaren moedigen we huiseigenaren en bedrijven aan om hun daken asbestdaken te (laten) verwijderen.  

Huiseigenaren met asbestdaken

Utrecht telt ongeveer 6.000 asbestdaken. De asbestdaken zitten vooral op schuurtjes en bijgebouwen van particuliere huiseigenaren. Asbest mag niet zomaar verwijderd worden. Huiseigenaren met een asbestdak moeten eerst een afspraak maken met de gemeente. Er komt dan een inspecteur bij u langs om te kijken of u het asbestdak zelf mag verwijderen, of dat u een bedrijf moet inhuren.  

Maak een afspraak via asbestdak@utrecht.nl  

Diervriendelijk uw asbest verwijderen

Voordat u uw dak vervangt, moet u er volgens de wet Natuurbescherming zeker van zijn dat er geen beschermde diersoorten (zoals huismussen, gierzwaluwen of dwergvleermuizen) onder uw asbestdak verblijven of zich daar hebben genesteld. Het verwijderen van uw asbestdak kan de diersoort namelijk verjagen.
Controleer eerst of er beschermde diersoorten zijn en lees wat u dan kunt doen

Aanhanger lenen

Bewoners die zelf hun asbestdak vervangen, kunnen gratis een aanhanger lenen bij een van de Utrechtse afvalscheidingsstations.

Duurzame opties voor nieuw dak

Hebt u het asbestdak vervangen? Dan kunt u bij het nieuwe dak denken aan groene daken of zonnepanelen.
Kijk naar de mogelijkheden op www.jouwhuisslimmer.nl

Zonnepanelen: asbest eraf, zon erop!

De gemeente biedt u een gratis quickscan (= snelle inventarisatie) aan die inzicht geeft over de mogelijkheden voor zonnepanelen op uw dak. Zon op dak levert u gemiddeld 7 a 8 % rendement op. Het bedrijf Soft Energy zal de quickscan uitvoeren en beoordelen of voor uw dak subsidiemogelijkheden van toepassing zijn voor zon op dak. Onze aanbeveling is om de mogelijkheden te verkennen om asbestverwijdering te combineren met zon op dak. Bekijk op www.softenergy.nl  wat Soft Energy voor u kan betekenen.

Informatiebijeenkomsten

Per wijk organiseren we informatiebijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken. Door met u en uw wijkgenoten in gesprek te gaan, willen we per wijk een beeld krijgen van de wensen en behoeften.  

Bedrijven met asbestdaken

Bedrijven en woningcorporaties mogen nooit zelf hun asbestdaken verwijderen. Zij zijn wettelijk verplicht dit te laten doen door een erkend bedrijf. Ook gemeentelijke panden vallen onder deze regels.

Meer informatie

Voor huiseigenaren

Voor bedrijven

Hulp en contact Bouwen en verbouwen

WhatsApp voor ondernemers

logo van whatsapp 06 - 22 09 84 78
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Uw mening