Bouwen en verbouwen Bedrijven met een asbestdak

Bedrijven en woningcorporaties mogen hun asbestdaken nooit zelf verwijderen. Voor deze groep komt er een aparte aanpak.  

Verplicht saneringsbedrijf inschakelen

Bedrijven en woningcorporaties zijn wettelijk verplicht asbestdaken te laten verwijderen door een erkend saneringsbedrijf. De gemeente Utrecht neemt contact op met bedrijven en corporaties die vermoedelijk asbesthoudende daken hebben. Dat geldt ook voor de corporatiewoningen. Om zelf het goede voorbeeld te geven, laten wij de asbestdaken van alle gemeentepanden verwijderen.

Subsidie voor verwijderen asbestdak

U kunt voor uw bedrijf subsidie aanvragen als u een asbestdak laat verwijderen.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen