Bouwprojecten 2e Daalsedijk: nieuwbouw deelgebied 2 tot en met 4

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
start bouw in 2022

De komende jaren bouwen we een autoluwe woonwijk met diverse voorzieningen en veel groen. De nieuwe wijk gaat 'Wisselspoor' heten en heeft een stoere, industriële uitstraling. In maart is gestart met de bouw van deelgebied 1. De nieuwe wijk bouwen we op het oude bedrijventerrein van de NS en ligt tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam. In 2026 is de wijk klaar.

Informatieavond 15 juni

Wat komt er en waarom?

Utrecht groeit tot 2040 met 100.000 inwoners. Door de druk op de woningmarkt neemt de behoefte aan woningen toe. Het oude bedrijventerrein van NS biedt veel ruimte voor nieuwe woningen en ligt dicht bij het centrum. Een ideale locatie om een mooie wijk te bouwen. Bij het maken van de plannen is veel rekening gehouden met groen, bewegen, ontmoeten, (deel)mobiliteit en duurzame energieoplossingen.

Wat komt er?

  • Maximaal 1.050 woningen. Er komen verschillende woningtypen: 30%  sociale huurwoningen en 15% middeldure koopwoningen.
  • 28.000 m2 aan culturele, maatschappelijke voorzieningen, creatieve bedrijvigheid (verduidelijken) en horeca.
  • Er komen 2 parken: langs het spoor en aan de 2e Daalsedijk.
  • De wijk is autoluw. Een deel wordt helemaal autovrij.
  • Een nieuwe fietstunnel verbindt de nieuwe woonwijk met de Cartesiusdriehoek.
  • Bijna alle bestaande gebouwen op het oude bedrijventerrein blijven bewaard. De nieuwe wijk ziet er stoer en industrieel uit.

Ontwikkelkader

In het Ontwikkelkader staan de voorwaarden en de plannen van de nieuwbouw en het openbaar groen voor deelgebied 2 tot en met 4. De bouwhoogtes zijn 3 tot 8 bouwlagen. Op 1 locatie in het zuiden kan dit 10 bouwlagen zijn. Het gebied is autoluw. Een deel van het zuidelijk gebied is zelfs volledig autovrij.  Om het autoverkeer zo goed mogelijk te spreiden komen er in de 2e Daalsedijk “autoknips”. De knips worden waarschijnlijk gemaakt door paaltjes in de weg.

Ontwerpbestemmingsplan

In het ontwerpbestemmingsplan 2e Daalsedijk deelgebied 2 tot en met 4 staan de regels voor de bouw en voor de openbare ruimte. In het bestemmingsplan zijn de ambities uit het Ontwikkelkader vastgelegd in toetsbare regels.

Inzien en reageren op het Ontwikkelkader en het ontwerpbestemmingsplan

U kunt het Ontwikkelkader en het ontwerpbestemmingsplan vanaf 5 juni tot en met 16 juli online inzien. Uiterlijk1 juni kunt u op deze site zien hoe u op beide documenten kunt reageren.

Informatieavond 15 juni

Op 15 juni van 19.30 - 21.00 uur organiseren we een online-informatieavond voor omwonenden. U kunt deelnemen via uw computer, tablet of smartphone.

We leggen de plannen uit en hoe u kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwikkelkader. Na de presentaties kunt u vragen stellen. Door het verwachte aantal deelnemers doen we dit niet mondeling (de microfoons staan uit), maar via een chatfunctie.

We vinden het prettig om vooraf al te weten welke vragen u hebt. Wilt u die mailen naar 2edaalsedijk@utrecht.nl en vermelden in het onderwerp 'online informatiebijeenkomst'?

Lees uiterlijk vanaf 1 juni hier hoe u kunt meedoen aan de informatieavond.

Waarom nu reageren op de plannen?

We willen de plannen en procedures – ook in deze tijden van Corona – door laten lopen. Vertraging in de bouw willen we voorkomen. De behoefte aan nieuwe woningen is groot.

Planning
WanneerWat
1 juniLees meer over hoe u kunt meedoen aan de informatieavond op 15 juni
5 juni tot en met 16 juliReageren op ontwerpbestemmingsplan en Ontwikkelkader
4e kwartaal 2020Raad besluit over ontwerpbestemmingsplan en Ontwikkelkader
 2022Start bouw woningen + voorzieningen
 2026Bouw woningen + voorzieningen gereed

Hulp en contact 2de Daalsedijk

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

Uw mening