Bouwprojecten 2e Daalsedijk: nieuwbouw deelgebied 2 tot en met 4

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
start bouw in 2022

De komende jaren bouwen we een autoluwe woonwijk met diverse voorzieningen en veel groen. De nieuwe wijk gaat 'Wisselspoor' heten en heeft een stoere, industriële uitstraling. In maart is gestart met de bouw van deelgebied 1. De nieuwe wijk bouwen we op het oude bedrijventerrein van de NS en ligt tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam. In 2028 is de wijk klaar.

Wat komt er en waarom?

Wat komt er?

  • Maximaal 1.050 woningen. Er komen verschillende woningtypen: 30%  sociale huurwoningen en 15% middeldure koopwoningen.
  • 28.000 m2 aan culturele, maatschappelijke voorzieningen, creatieve bedrijvigheid en horeca.
  • Er komen 2 parken: langs het spoor en aan de 2e Daalsedijk.
  • De wijk is autoluw. Een deel wordt helemaal autovrij.
  • Een nieuwe fietstunnel verbindt de nieuwe woonwijk met de Cartesiusdriehoek.
  • Bijna alle bestaande gebouwen op het oude bedrijventerrein blijven bewaard. De nieuwe wijk ziet er stoer en industrieel uit.

Ontwikkelkader

In het ontwikkelkader staan de voorwaarden en de plannen van de nieuwbouw en het openbaar groen voor deelgebied 2 tot en met 4. De bouwhoogtes zijn 3 tot 8 bouwlagen. Op een locatie in het zuiden kan dit 10 bouwlagen zijn. Het beeldkwaliteitsplan is een belangrijke bijlage bij het ontwikkelkader. Op basis hiervan wordt bij de verdere uitwerking van de plannen de architectuur van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte getoetst. Het gebied is autoluw. Een deel van het zuidelijk gebied is zelfs volledig autovrij. Om het autoverkeer zo goed mogelijk te spreiden komen er in de 2e Daalsedijk “autoknips”. De knips worden waarschijnlijk gemaakt door paaltjes in de weg.

Bekijk het ontwikkelkader

Bekijk het beeldkwaliteitsplan, de bijlage bij het ontwikkelkader

Ontwerpbestemmingsplan

In het ontwerpbestemmingsplan 2e Daalsedijk deelgebied 2 tot en met 4 staan de regels voor de bouw en voor de openbare ruimte. In het bestemmingsplan zijn de ambities uit het ontwikkelkader vastgelegd in toetsbare regels.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan 2e Daalsedijk deelgebied 2 tot en met 4

Waarom doen we dit?

Utrecht groeit tot 2040 met 100.000 inwoners. Door de druk op de woningmarkt neemt de behoefte aan woningen toe. Het oude bedrijventerrein van NS biedt veel ruimte voor nieuwe woningen en ligt dicht bij het centrum. Een ideale locatie om een mooie wijk te bouwen. Bij het maken van de plannen is veel rekening gehouden met groen, bewegen, ontmoeten, (deel)mobiliteit en duurzame energieoplossingen.

Lees hier meer over op de pagina Gezonde stad van en voor iedereen

Reageren op de plannen

U kon reageren op het ontwikkelkader en het ontwerpbestemmingsplan tot en met 16 juli. Op basis van de reacties beoordelen we of we de plannen aanpassen. Daarna gaan de plannen, met eventuele wijzigingen op de ontwerpen, en de reacties en onze antwoorden daarop naar de gemeenteraad. Hebt u gereageerd op de plannen? Dan krijgt u voor de besluitvorming in de gemeenteraad een reactie van ons.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
7 januariCommissie Stad & Ruimte bespreekt bestemmingsplan en ontwikkelkader deelgebied 2 t/m 4
januariRaad besluit over bestemmingsplan en ontwikkelkader deelgebied 2 t/m 4
2022Start bouw woningen + voorzieningen
2026Bouw woningen + voorzieningen gereed
2028Oplevering woningen

Wat is al gebeurd?

Hulp en contact 2e Daalsedijk

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur