Bouwprojecten Aartsbisschop Romerostraat 330-338: opnieuw ontwikkelen

Fase project
Plannen maken

Geplande bouw
Nog niet bekend

Aartsbisschop Romerostraat 330-338 krijgt misschien 2 nieuwe woongebouwen. Met 70 appartementen en commerciële ruimte. De 2 eigenaren en de gemeente onderzoeken of deze bouw mogelijk is.

Wat komt er en waarom?

De Aartsbisschop Romerostraat ligt midden in de woonwijk Voordorp. De gebouwen hebben weinig uitstraling en passen niet zo in de omgeving. Het ene gebouw staat voor een deel leeg en in het andere zit een kinderdagverblijf. Nieuwbouw zorgt ervoor dat:

 • de gebouwen niet leeg blijven staan
 • de ruimte eromheen verbeterd wordt
 • de stad extra woningen krijgt

Eerste uitwerking plan

 • 2 gebouwen met in totaal 70 appartementen. De 2 gebouwen bestaan uit 8 verdiepingen. De 8ste verdieping is een kleiner verdieping.  Deze appartementen zijn bestemd voor:
  • sociale huur
  • middenhuur
  • vrije sector huur
 • Halfverdiepte parkeerkelder
 • Ruimte voor commerciële functies in 1 van de 2 gebouwen

Sinds november 2020 werken we samen met de ontwikkelaar aan het uitwerken van het plan voor Aartsbisschop Romerostraat 330-338.

Op de hoogte blijven en meedenken

Samen met de ontwikkelaar werken we aan een document waarin wensen en eisen voor het ontwikkelen van de plannen staan. Wij betrekken u als omwonende of ondernemer graag bij. We organiseren hier een aantal bijeenkomsten voor.

Planning
WanneerWat
Februari 2021

Eerste informatiebijeenkomst

Midden 2021Vaststellen wensen en eisen

Wat is al gebeurd?

 • November 2020: de ontwikkeling Aartsbisschop Romerostraat 330-338 (intentiedocument) door het college vastgesteld.

  In dit document staat de ontwikkeling van het sloop-/nieuwbouwplan voor Aartsbisschop Romerostraat 330-338. Ook schatten we in of de ontwikkeling haalbaar en wenselijk is. Dit doen we onder andere door de genoemde onderzoeksvragen. Verder staat in het document:

  • het te doorlopen proces
  • afspraken over rolverdeling, samenwerking en participatie
  • planning
  • financiële afspraken over onder andere plankosten, erfpacht, economische meerwaarde

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

romerostraat330-338@utrecht.nl